Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
μονάδες
615:5
Ανοδος
0.64%
Σελ 5
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9093 ΕΤΟΣ 32
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΟ ΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
Στο «τιμόνι» του
πρωθυπουργικού γραφείου
στην Θεσσαλονίκη
Σελ 2
ΑΔΕΔΥ
24ωρη Γενική
Απεργία την
Πέμπτη
Σελ 4
ΒΟΥΛΙΑΞΕ» ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛ
ΣΟΙΜΠΛΕ
Μεγάλο πάmpα
Δεν πέρασε διάταξη για τους
Μεγάλο χτύπημα για τους ελεύθερους
επαγγελματίες είναι εξαίρεσή τους από
εξα δικαστικό συμβιβασμό.
ΟΙΚ000μΙΚους συνεταιρισμούς
ελευθέρων επαγγελματιών από
δυνατότητα εξωδ
στικού συμβιβασμού θα οδιfynσει στα
funds και στην ανεργία 300.000 ανθηώπους και τις οικογένειές τους καταγγέλει
ΠΑΣΟΚ.
Σταδιακός περιορισμός
Με αφορμή δ
των μέτρων χαλάρωσης
κυβέρνησης με τους θεσμούς για
εξωδικαστικό συμβιΒασμό για
της ΕΚΤ
γεγονός ότι στις ρυθμί
Σελ 6
σεις για ένταξη δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο υπεύΕΩΣ ΤΟ 2019
θυνος Ανάπτυξης της Δημοκρατικής
μπαρατάξης Οδυσσέας Κωνσταντινά.
πουλος, διfλωσε σκεκά:
300.000 ελεύθερους επαγγελματfες
στέλνει πρώτους
funds και στην ανερΚυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
oαποκλεισμόs 300.000 ο
ελεύθερων επαγγελματιών από
εξωδικαστικού συμβιβασμού θα οδnγίσει Τα περιουσιακά στοιχεία τους
funds, τους λογαριασμοtςτουs σε μπλοκάρισμα από
την εφορία και τους ίδιους
Κωστής Στεφανοπουλος
τους επαγγελματίες εκτός αγοράς και
Ο ΠΑΟΚ ανανέωσε
Το τραγικότερο δε όλων είναι όλοι
είχαν επενδύσει
ξω δικαστικό συμ
τη συνεργασια του
Βιβασμό και ΒέΒαια στον πτώεcευτικό κόμε Γλύκο και Τσίμιροτ
1926 2016
δικα και πολλοί είναι αυτοί που θα βρε
θούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.
Σελ 7
Ο λογικός