Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 14/15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3399O • ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Εγκαινιάστηκε ο νέος Παιδικός Σταθµός του ∆ήµου Χα δαρίου Έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 75 παιδιών

Μισό εκ. ευρώ
για την
αντιµετώπιση
της φτώχειας

Μέρα χαράς

Εγκρίνεται η πρόταση
του ∆ήµου Αιγάλεω
ΣΕΛ. 8

6ο σεµινάριο
Φιλοσοφικής
Συµβουλευτικής
∆ιάλεξη στο ΠΠΙΕ∆
ΣΕΛ. 3

«Πάγωµα»
δηµοτικών τελών
για το 2017
∆ήµος Ιλίου
ΣΕΛ. 10

Αποθεώθηκε
η «Αδαµαντία»
στα Βριλήσσια
Με απόλυτη επιτυχία
ξεκίνησε η συνεργασία του
Συνδέσµου για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη µε το Θέατρο
Τέχνης Καρόλου Κουν.
ΣΕΛ. 16

Με µία σεµνή τελετή εγκαινιάστηκε ο νέος
Παιδικός Σταθµός του ∆ήµου Χα δαρίου
στην συνοικία του ∆άσους.
Οι ετοιµασίες της γιορτινής µέρας ξεκίνησαν από νωρίς, µε το προσωπικό του Σταθµού να στολίζει όµορφα µε µεράκι και χαρά
το κτίριο και τους γονείς να φέρνουν διάφορα κεράσµατα γεµίζοντας τον µπουφέ τον
οποίον προσέφεραν στου παρευρισκόµε-

νους. Ο χώρος γέµισε από νωρίς το απόγευµα µε πολύ κόσµο, την τιµητική τους είχαν τα παιδιά τα οποία γέµισαν µε επιφωνήµατα χαράς τις αίθουσες, τους διαδρόµους
και τον προαύλιο χώρο του Παιδικού Σταθµού.
Ο νέος Παιδικός Σταθµός έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 75 παιδιών, απασχολούνται
10 εργαζόµενοι και επιπλέον 3 για το θεα-

τρικό παιχνίδι, τη µουσική, τη γυµναστική,
έχει στον προαύλιο χώρο δύο µεγάλα παιχνίδια στα οποία µπορούν να παίζουν τα
παιδιά, χώρους ψυχαγωγίας, αίθουσες παιχνιδιών κατά ηλικία, εγκαταστάσεις κουζίνας, αίθουσα για την ανάπαυση των παιδιών, αναρρωτήριο, ιατρείο, γραφεία για τις
δασκάλες.

ΣΕΛI∆Α 11

ΛΥΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ
10ος Λα κός
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ηράκλειος ∆ρόµος
Ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής καλεί όλους τους φίλους του αθλητισµού
- µικρούς και µεγάλους - να τρέξουν µαζί στους δρόµους της πόλης
συµµετέχοντας στον 10ο Λα κό Ηράκλειο ∆ρόµο, ο οποίος διεξάγεται
την Κυριακή 27 Νοεµβρίου.

ΣΕΛ. 3

Το χρόνιο αίτηµα των κατοίκων της οδού Ματσούκα στην Άνω Αγία Βαρβάρα για
αντιπληµµυρική προστασία βρήκε τη λύση του.

ΣΕΛ. 10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα