Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4404/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ

Καλό

κατευόδιο
Πρόεδρέ µας!
l Στις 2 σήµερα

το µεσηµέρι από τον
Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου
Ψυχικού η κηδεία του
και αύριο στη 1 µ.µ.
η ταφή στο Α’
Κοιµητήριο Πατρών

12
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ
ΤΕΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ιπλασίασε
τις δυνάµεις της
η ∆.Κ.Μ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟ∆Ε Ν.∆.
/ ΣΕΛ. 7

l Τα µηνύµατα της

πολιτειακής και πολιτικής
ηγεσίας του τόπου και ο
συγκινητικός αποχαιρετισµός
από βουλευτές, φορείς της
Αχαΐας και φίλους του
ευπατρίδη πολιτικού

l Τριήµερο πένθος

στην Περιφέρεια,
πρόταση να δοθεί δρόµος
στο όνοµά του
στο δηµοτικό συµβούλιο
lTιµητικοί κανονιοβολισµοί
από το Λυκαβηττό

ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ «Γ» (17-28,42)
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΕΚΠΛΗΞΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2017

Νέοι φόροι φωτιά 2,4 δισ.
και «κούρεµα»
συντάξεων

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Κι άλλες κατηγορίες
µε µειώσεις στα τέλη
/ ΣΕΛ. 5

/ ΣΕΛ. 8

Γιόρτασαν οι
Ενοπλες ∆υνάµεις
/ ΣΕΛ. 9

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

Γυναικεία «διαρροή»
στο Ποτάµι
/ ΣΕΛ. 8

C M
Y K



Τελευταία νέα από την εφημερίδα