Πρωτοσέλιδο Αυγή: Σύγκρουση με ΔΝΤ - ΣΕΒ για τις συλλογικές συμβάσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ
ΠΡΩΙΝΗ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
WWW.avgLgr
ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 .Β'ΠΕΡΙΟΛΟΤ.ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 12745
ΤΙΜΗ 1,5 C
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Πρόταση Τσίπρα
Σύγκρουση με ΔΝΤ -ΣΕΒ
για συνάντηση
με Ερντογάν
για τs συλλογικές συμβάσεις
υνάντησn πριν από διεξαγωγή
λυμcρούς δtάσκτΦnςγια το Κυπριακό πρόνα συζητηθεί τοeέμα των γυήσεων, όπου
ο σύνδεσμος βιομηχάνων το πρωί χαράσσει «εθνικές γραμμές
Atpάν οι διμερείς συζητήσεις
Αναστασιά
Και το βράδυ υποστηρίζει την εργασιακή ζούγκλα»
ναντήσεις με τον acrρόoωrιο του γγ του
ΣΕΛ. 18
Στο πλευρό του ΔΝΤ και των
όλων των εργοδοτικών οργανώσεων με την υπουργό Εργασίας
Έφn Axtotόγλου και την επανα
βάafώσn της «Εθνικής γραμμής
βέρνησn,μετη στήριξη των εργατιστα εργασιακά».oΣΕΒμcaναxot.
κών ενώσεων, αλλά εργοδοτt
ροχής των micmpnσιακών συμ
κών φορέων που αντιλαμβάνονται
την κptσιμότητα της διαπραγμάβάσεων έναντ των κλαδικών καομαδικών απολbσεων
pρόtnσn της χώρας,προσπαθεdva
με κοινωνικό σχέδιοo.nου onμαίνει κάποιο είδος κατάρτισης
επαναφέρει ένα αξιοπρεπές
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΘΕΣΜΩΝ
νιστικό πλαίσιο στην αγορά εργατων ργαζομένων μετά τnν amώ.
Χρυσή τομή για
λυσn τους.
σίας.
Λtyrς ώρες μετά τn συνάντnon
τα ιδιωτικά σχολεία
Χωρίς αλλαγές
σuν ουσία της νομοθεΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201
ικής ρύθμισης, συμφωνία του υπ. Πα100
δeίοc με τους θεσμούς διαmpf
Παρεμβάσεις 1,41 δισ
πόΒconτηςαιτιολόγnσης των άποιων απογια κοινωνική προστασία
Wayons
και δημόσιες επενδύσεις
σιακά συμβούλιο, αλλά από ανcξάρτmm
ΣΥΝΟΛΟ
Παρεμβάσεις ύφους 1.41 δισtupώ για τviαxυσn της κοι1.410
«Θα είμαι
παρών
ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ
Και μετά»
ο Μπάρακ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
στε θεμελιώδεις αξίες
& ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ρόσθετα φορολογικά έoοδa Los9 εκατ.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 2017
ΣΕΛ 7-9, 12.
ΣΕΛ. 19
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΑΚΗΣ:
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
«Οι παραδόσεις χρειάΖονται
Ο ιμπεριαλισμός
αμφισβήτηση»
ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΙΣ 2 μ.μ., Η ΚΗΔΕΙΑ
κainμοναξιά
Υστατο χαιρε στον
χρόνια την αρχαιότητα Att
Κωστή Στεφανόπουλο
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΜΟΥ
οι Γερμανοί και οι
σίλης Αλεξάκης παρουσιάζοντας
από tr διακομματική αποδοχή
έφυγε στο 9οτουxρόνιο οRuστής
Στεφανόπουλος. Ηoξοδος
αφορμή να μιλήσει γatον
Τόνισαν ο
γttλάριος της Γερμανίας Avycrλα
νατο του Γάλλου αδότn του,
Ομπάμα και
μεσημέρι στις 2 μμ.
την Ελλάδα της
Ράντου στη
ρο της μνήμης.
ναφερόμενο προφανώς στην
ΣΕΛ 17
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα