Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27% AP ΟΥΛΛΟΥ .305
Αριστεράς
Ακροδεδοί
ΗΠΑ και παλάn
Προσφtγών
σύγκρουση με
μεθεammyΕΛΑΣ
την απαγορευση
or 12-13
Κυβέρνηση υπηρέτης
πολλών αφεντάδων
Σε όπλα πάει
Μπαράκ Ομπάμα
το 2,4% του ΑΕΠ
πλόχερο μας πρόσφερε
τις συγκινήσεις και τα
«Ναι» σε ΗΠΑ και ΕΕ
ευσημα oΟμπάμα στην
Αθήνα. Κ Εμείς καταλάβαμε ότι
ΜΑΤ και χημικά
Εκτός από Naνο της δημοκρατίκατά των διαδηλωτών
γο τις τον oόομο πολεμικές
βιομηχανίες Βλέπετε, δεν είναι
μικρό πράγμα για την Ελλάδα
τη Κρίσης, στην οποία νοσοκομεία και σχολεία καταρρέουν,
βουλή τα
στίζονται άθλια στρατόπεδα
συγκέντρωσης, να διατίθεται
cελ. 2.6, 17
to 2,4% του ΑΕΠ για στρατιωτι
Μεγαλύτερο ποσοστό από όλες
Συνέντευξη
τις Ευρωπαικές Χωρες-μέλητου
Ο ιμπεριαλιστής «φίλος»
ΝΑΤΟ.
πλουτίζοντας τους Αμερι
κανούς,Γερμανούς και λοιπούς
Εμπόρους όπλων, οποίοι με
Περίοσεψε το γλείψιμο
τον τρόπο αυτό μας χώνουν t
από τα συστημικά
εμμο του χρέους. Αυτη πνπερί
παπαγαλάκια, αλλά
οδο, μokστα, υπαρχουν
του ΣΥΡΙΖΑ. Ηtπiσκεψη
με στόχο την προμήBan υπερ
Ομπάμα έγινε βεβαίως
σύγχρονων μαmικών αερο.
για την προώθηση
σκαφών επιχειρημα -τιάλ"
των συμφ φόντων
Κ. ΤΟΥΛΙ ΑΡΙΔΗΣ
Απεργία στις 24/11
υπεριαλισμού.
ΕΠΙΘΕΤΙΚές διαθέσεις του Ερντογάν.Στην όμως, αυτό που
και κλιμάκωση
Του Δημήτρη
Βελουνεiναι να ερουφήξουν
Σελ.6-7