Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΕΠΑΡΧΙΏΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΣΗ
Μήπως δεν κάνει για πρωθυπουργό
Κάθε θέσnoπαιτείσυγκεκριμέναπροσόντα για τον κάτοχό τηs. Ωστόoo. στιs Δημοκρατίεsnολλέs
φορές «επιλογή» των αιρετών αρχόντων
δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσει και τις προδιογρα
φές των 8έσεων για τις onοίεs εκλέγονται και το τελευταίο δεκαήμερο το είδαμε αρκετές φορές
Τραμπ, ενώ κατά τη διήμετο διαπιστώσαμε με τον
νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ,
ρο επίσκεψη του νυν προέδρου, Μnαράκ Ομπάμα, στην Αθήνα, είxoμε την ευκαιρία των...σελ. 5
TO APAPO ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
TMt 20/11/2016
ο,50€
ΑΘΑΝ. Χ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
TΟΤΙΜΗΜΑΤΗΣΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ ΟΣΥΡΙΖΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ηλθε, είδε, είπε και απήλθε
ΒΑΡOYOΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΣΟΑΝΗ ΔΙΑΡΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ
απερχόμενος Αμeρκανός πρόeδρος
έκανε ένα ωραίο cnκονawaκό δώρο
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝΣΕ ΑΥΤΗΤΗΝ
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Κοι βέΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣHΑΠΟΜΕΙΏΝΟΝΤΑΣΤΟ ΧΡΕΟΣ
Boo, είπε στον πρωθυπουργό μος κάΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Δηλαδή στο Πολυτανείο
αγωνίστηκαν για να
διαπραγματευτεί ο Βαρουφάκης;
καταλάβαμε καλά, μο σύγχρονη έκφραση των αγώνων του Πολυτεχνεlου
δαπραμάτευση- της πρώτης
ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Βιώσιμο χρέος και άλλes
απάτες
ώoμος είναι αυτός που προοπτική
μακράς επλωσης, αυτός που έoα την
χρέος, για όσους ξέρουν Εwηνwά
χρέος θα πορομbνά.. σελ 10
Γιατί αποκλείεται να ρυθμιστεί
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
Ομπάμα για τη σωστή και τη
λάθος παγκοσμιοποίηση
Πριν μιαβδομάδα,στο προηγούμενο ση
το χρέος επί ΣΥΡΙΖΑ
μelωμό μου, μugoμε για το μηνυμα
oαία τάξη ΗΠΑ μέσω της εκλοns
του Ντ. Τραμπ. οδιcμφισβητητ
πως η παγκοσμοnoηση, δηλαδή ηevo.
Τελεί το σημαντικότερο ..σελ.8
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
πτωχεύσαμε οικονομικά και
αξιακό
Γouλανδρής μετέφερε από στραμμένα στα πραγματκά&aρθρω- ncρίοδο, μία νέα -συλλομή cυταnd- δα
Το 1973 ο
καθηλωμένη. Κάπως έτσ το προ- συμβοlvcι κα Τώρα, καθώς
τη Αγγλο στη Σύρο το tργοστάσιο της
ρος του, Εnfeld, Που ήταν το πρώτο
εργοστάσιο κατασκευήςηλεκτpυtώνcυΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Κουρέψτε το χρέος, όχι τον χάρτη
Διαχρονικός και επίκαιρος Τσέχωφ
ο Ομπάμα ήρθεγο τουρισμό. ΜοζIμε 500 voματοους Μακάρι Όντως εντυ Φαίνεται ότι από ένστικτο λάτρεψα στη μετεφηβεία μου τα δrγματα του
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ
Και nΠολιτεία αρκείται στην
wοτουρίστοςroιο μεγάλος δάσκαλος της, σελ 24
επικοινωνία
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Την ώρα που το cwηwκό
Μαρία nΣυγκλnική: Η6γνωστη ηρωίδα της Κύπρου
Τέχνη και τεχνική της ανάγνωσης
ρο ορίζει μοιάζει ολεξα)
Anό το 1566, που oΣeλμ Β.
Μέθυ0ος, στο θρόνο τον πατέΤέχνη και Τapκή Ουνδέονται στενά μεταξύ τους ήμάλλοντέμνονταιjuρίς
πάνω από Κύπρο, ηonοaήταν υπό την κοrτomτων...οtλ 26
ρtτούν τον σκοπό στον άνθρωπο: a τcυδdoουν καλύτερο ...σελ 12