Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
www.attikovima.gr
ΟΥΛΟΥ 2016
την εφημερίδα μας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και στο διαδίκτυο
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Κοινωνική ένταξη ευπαθών
Εργασίες συντήρησης
ομάδων της Δυτικής Αττικής
και επισκευής στο 3ο
Υπεγράφη Προγραμμ
Νηπιαγωγείο Αναβύσσου
Προγράμμ
Παρέμβ
ns με αντικείμενο τη "Διερεύνηση
Ρομά Δ
καλών πρ
Υπό κατάρρευση το Πάρκο Τρίτη
σελίδα 6
ΣΕΛ. 3
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος ΠάwnΤσιρωνn
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενημερωτική συνάντηση
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
για το ΠΕΠ Αττικής
σελίδα 9
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
τα αυθαίρετα από τους δασικούς χάρτες
Νέες διανομές προΪόντων
στους δικαιούχους ΤΕΒΑ
σελίδα 9
Ομάδα 50 κτιρίων σε έκταση έως 25
στρέμματα. Αυτός είναι, κατά το υπουρείο Περιβάλλοντος, ο ελάχιστος ορισμό
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
«οικιστικής πύΚνωσns», δnλαδή των
περιοχών αυθαιρέτων σε δάση και δασ
Καλοκαιρινή γιορτή
κές εκτάσεις που μπορούν να εξαιρεθούν
(προσωρινά;) από τη διαδικασία ανάρτη
των ΚΑΠΗ
σης των δασικών χαρτών
12-13
σελίδα 10
Στην Ατική. οι περιοχές αυτές θα πρέπει να οριστούν
από τους δήμους μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η κατηγορία
EΑΣNA
των «οικιστικών πυκνώσεων» προβλέφθηκε στον
ν. 4389/16. noU τροnonοinoε τη διαδικασία κατάρτιδασικών χαρτών. Πρόκειται για τις γνωστές
προβληματικές περιοχές: οικισμοί αυθαιρέτων μέσα
σε δάση και δασικές εκτάσεις ήoκομοίστ
ους με μαγικό τρόπο. συνυπάρχουν νόμιμα και παράνομα κτίσματα
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΕΛ. 15
Ξενάγηση
Μόνιμη και οριστική
νέων εθελοντών
Περιβαλλοντικά και
λύση στο πρόβλημα
στο Πάνειο Ορος
οικονομικά ωφέλιμη
ΣΕΛ. 6
τηs αποχετευσns
διάθεση από τουs
Επιχορήγηση σε δήμου
δήμους των πράσινων 0 Imam Baildi, για μια
για λnέπρόθεσμεs
αποβλήτων στο ΕΜΑΚ
συναυλία στην Δημοτική
οφειλές
Πλαζ Αυλακίου
σελίδα 1
ΣΕΛ.8
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ: ΑΦΑΝΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Δ. ΥΦΑΝΤΗ
ΣΕΛ. 2