Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Fresher
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ 8.0ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑθΡΟΥ
Αρ. Φύλλου 575
Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016
Κωδ.: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιμή 2 ευρώ και με το ένθετο 3ευρώ
ews.gr [email protected]
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Ακριβαίνει ο φόρος
Με πριμ 333 ευρώ
ΠΡΟΙΟΝ
n Βραχυκερατική
στα αγροτικά ενοίκια
Σιτάρι σκλη
Καλαμnό
Από τον Αυγουστο του 2017θα τρέξε
Πρόσθετο βάρος στους καλλιεργητές
εταφέρει ο συντελεστής φόρου έως
το νεο Προγραμμα Που ενισXUει κα
Ελαιόλαδο
τις χοιρομητέρες με 215 ευρώ. σελ. 4
45% στα ενοίκια αγροτικής γης. σελ. 8
χρόνια
οριζόντιες
Ενα κλικ
επιδοτήσεις
τέλος στην ΕΕ
θα σώσει
Σταδιακή κατάργηση των άμεσων
ενισχύσεων, επιδοτήσειs από ένα
Πυλώνα τυπου Β' και συγχρηματο
τόδοτηση των αγροτικών δαπανών
εξισωτική
από τα κράτη-μέλη προτείνει ρηξ
Κέλευθη μελέτη για την ΚΑΠ μετά
το 2020. Η προσέγγ
σn Κινείται στη
λογική: value for money. σελ 44-45
Αρκεί διόρθωση αντί ένστασης ως 30Νοεμβρίου
Τώρα ο Πρίντζος
πληρώνει αμέσως
Σε διόρθωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ χείων εξισωτικών αποζημιώσεων
γιατην αίτηση εξσωτικήs αποζημ
για το 2016 έχει ξεσηκώσει θύελλα
Τον τόνο της αγοράs προs όφελοs
ωσης, καλεί τουs αγρότες δικαιού
αντιδράσεων από τουs παραδοσια
των παραγωγών δίνει για μια ακόμα
χους του μέτρου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αν
κούs κτηνοτρόφους των ορεινών πε
φορά nΕΑΣΒόλου. Εξόφληση αγε
γονταsτη διαδικασία των ενστάσε
ριοχών, που δεν πιστεύουν στα μά
λαδοτρόφων με μετρητά στο τέλοs
ων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Τnνίδια
τα τους με τα ποσά που βλέπουν
κάθε μήνα, εξήγγειλε ο πρόεδροs
Οι αιτίες εivαι πολλές. σελ 6-7,49
στιγμή,
n ΟΠΟinσn των στο
τηs ΕΒΟΛΝικήταs Πρίντζos. σελ46
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ
Οι νέες ποικιλίες είναι εδώ
ΤΑ 12ΚΙΛΑ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ;
Με δέλεαρ τιs νέες πρώπέζο σταφύλι. Προυπόθε
μες ποικιλίες που θα ε
ση, οι παραγωγοί να ανα
Κίνδυνος να χαθεί ενίσχυση αν
ναι σε λίγο καιρό διαθέ
λάβουν τις ευθύνες του
δικαιωθούν οι εταιρείες. σελ. 47
σιμες και με όπλο τη δια
και να συμφωνήσουν στη
σύνδεση με τις διεθνείsα
νομιμοποίηση των
γορές, ο όμιλοs Fresca ε
λιών με δικαιώματα κατοΑΓΡΟΤΙΚΑ
πιχειρεί να αλλάξει το εγ
xns. Το πως και με τι κόΧωρίο παιχνίδι στο επιτρα
στος θα το μάθουν. σελ.31
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
19-38
σελ. Παραμυθένιος
γάμος στη Λαμία
Στον Ιερό Ναό
Αγ. Λουκά Λαμίας
Μέχρι 4,25 σκαρφάλωσε
ένωσαν τις ζωές
τους ο μάχιμος
το λακωνικο ελαιόλαδο
αγρότης Πάν
ΒΑΜΒΑΚΙ
Υπερπυκνn στα αμύγδαλα
νης Βάγκος
και δημοΠάνω από τα 73 σεντς
Βροχή πέφτουν οι προσφορές για το χαμηλόβαθμο έξτρα
ανάλίμπρα κινείται το
Παρθένο, με τα συμβόλαια αγοράς του προϊόντος στη Λακωνία
Στη Λάρισα και τη Βάρδα θα μπουν οι πρώτο
σιογράφος
να κλείνονται πριν ακόμα οι ελιές φθάσουν στο ελαιοτριβείο
βαμβάκι στη Ν. Υόρκη.
δοκιμαστικοί αγροίυπερπυκνης φύτευσης, με
Λένα ΠαΕμπορεύματα, ένθετο
Στις δημοπρασίες nτιμή του ελαιολάδου έπιασε ήδn τα 4,25
200 αμυγδαλές το στρέμμα και στόχο να
ρασκευά.
σελ. 19-22, 35-38
ευρώ το κιλό και δείχνει να επιμένει σε ανοδική πορεία. σελ.12
300 κιλά καρπού από το τρίτο έτος. 27-30
σελ. 53
ΣΑΒΒΑΤΟ: Αβδιού προφ. Βαρλαάμ μάρτ.
Μήνας 11ος, Εβδ. 47n
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:10 Δύση 17:11
ΣΕΛΗΝΗ: 20 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ Αίθριος