Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΙΚΑ: Τι ισχύει για συντάξεις χηρείας
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββα
19/112016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς
24 χρόνια
Βορείου Ελλάδος
Στα τεχνικά κλιμάκια τα ανοιχτά θέματα
Επιχειρήσεις
Οι αποστάσεις από τα αισιόδοξα σενάρια
Με πρώτο στόχο
λαολήραπό την «άμυνα» οι προϋπολογισμοί 2017
Οι βασικές κατευθύνσεις των προϋπολογισμών του
2017, έτος κατά το οποίο η κυβέρνηση προβλέπει ανά
Προ OVTα0ΕΟΦ muξη κοντά στο 3%. Οι αποστάσεις από τα αισιόδοξα
σενάρια, αλλά και οι εκπμήσεις πως τα δυσκολότερα
ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Με βασικές προτεραιότητες περ
Ρέντσι: Η λιτότητα μας κόστισε
οπές ών, τη δη
ΘεπΚάν τομεακών ροών και την
πολλές ευκαιρίες
νικών επιχειρη
«Χάθηκαν υπερβολικά πολλές ευκαιρίες εξomος Α
ναφερόμενος στην απόφασή του να οφαρέoε
σεων για το 2017, τις επισημες
της κουλτούρας λιτότητας Εί
ερβολικά την σημαία της Ευρώπης από κάποια
τηλεοπτικό
κυβερνητικές προβλέψεις ότι η(Κοκαι διαδικτυακά μηνύματά του, ο
ο χρόνος που σπαταλ19ηκε» ξηλωσε
παλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντα κατά την ός ρωθυπουργός υπογράμμισε: «Την
σημαία
ΜΕ μΙΟ
φάση ισχ
και διατηρήσιμης aάρκε επίσκεψής του στην πόλη Καλτανισέτα
της ΣκεNoς
λέμε παράλληλα όπ θέλουμε η Ευρωπη να κανε
ανάπτυξης
Ανοίγουν
«Πρόκειται για μια
αυτοκτονική λογική, η
οποία σωστά την δουλειά της. Μα δουλειά που σχετίζε
μείωσε κατά 50% ης δημόσιες επενδύσει
ς, περ. ται με την προαγωγή της ανάπτυξης και μόνον
κόπτοντας 20 do. ευρο χρηματοδοτήσεων στην της λιτότηταςκαι με ης
επενδύσεις στο μέλλον κα
Τα χαρτια
aπε, και πρόσθεσε πως «η ανάπτυξη μόνον σε γροφaοκρατία»
περνά και μέσω τηςoδού των δημοσίων έργων».
Πριν τη μάχη
για χρέοςαξιολόγηση
Η Κυβέρνηση δ
λεονασμ
ς δηλώσ
Πρόεδρος
Την σημα
βερνητικού
αντιμετωπKει
της Νέας Δημοκρ5η
Προέδρο
ζητήμα
Κυριάκος
στην Ελλάδα. Το
Μητσοτάκη
inεδο ουσίας,
Ελληνες
εθνικό συμφέρ
ρυθμιστεί
Γεννηματά:
ταχύτερο
ότι η χώρα
Ο Ομπάμα φεύγει, τα
Αυτό ισχύει
έχει ούτε την
βράβευση
Κυβέρνηση
δικών μας
προβλήματα
ξύ άλλ
μένουν εδώ
της βοήθειας
ροσώnος
της Νέας Δημοκρ
Και γ