Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 19
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5630
Κατόπιν της εκλογής το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα
Compucon: Αννα ιτσέληγέομηεχτελεστιHόμέλος του ΔΣ
Απαιτείται εργολαβία σκούπα ώστε να λειτουργήσει πλήρως ο άξονας
ραχία Οδός: Δέμα χρόνια γι 49 χιλιόμετοι
Αγνωστή παραμένει η ημερομηνία ολοκλήρωσης
Γιατρούς και διε
των έργων Ηατασχευής της Αμβραχίας Οδού. Με
υθυντή πληροφοριτις τέσσερις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί το
κής ψάχνει η πολ
2010 θα παραδοθεί τμήμα των έργων. Απαιτείται
wwwη Ολυμπιαεργολαβία σχούπα ώστε να λειτουργήσει πλήρως
κού Χωριού
Προκηρύξεις
θέσεις
ο άξονας
δημοσίε
oγασίας
Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων
Υγείας ΑΕ. Παix
Δεν έχει τέλος το σήριαλ με τις τέσσερις εργολαβίες της
Αμβρακίας Οδού (σύνδεση Α
με Ιόν
oγείο Υγεία
ρούπολογισμο
θώς το
Αέριο: Με ποιους όρους
υργείο Υποδομών ετοιμάζεται να δώσει νέα 14μηνη παot
Ολυμπια ιού Χωριού Το Κένmy ολοκλήρωσή
η οποία, μάλιστα, δεν θα
τρο Αποκατάστασης
μπηχαν στην αγορά
ρκετή. Εκτιμάται
ς θα χρειαστο
είας Κ Πρίφτης»
στον 18
Ν Θήρας Η ΑΕΜΥ
διαφέo
μήνες από την ημέρα
που θα εγκριθούν οι παρατάσεις των
Κοπελούζος-Gazprom
στασία με:
συμβάσεων ναι οι πρόσθετες δαπάνες για να ολοκληρωθε
ΙΑΤΡΟΥΣ- ΕΕ9ΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
AILY. eeειας ενός έτους)
ΔΙΕΘΥΝTH
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ διαφxεια
ετών)Ειδικότερα, η Ανώνυμη
Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.
πλαίσιο της
Διάκριση του Sofitel Athens
απόφασης Υ
τεύγματα» της διαπραγμάτευσης της
αοτηθεάτας πρό
Airport
ΔΕΠΑ με τη Gazprom πgιν από μ
τετραετία αποτέλε
κλήσης
ρ. πρωτ. 7153/
σημανmeάτεgo zίνητρο για είσοδο
-2016 (AAA 7Η4BOPP3-P60
της ΔΕΠΑ
από το TripAdvisor
τρούς διαφόρων
για τη μείωση
φιανού αερίου.
ιδιxότητας
ίες η ΔΕΠΑ δεσμεύ
ικής για τη συναφη
βάση από ρωσική Gazpr
από τρία
Επιβραβεύοντας τις εςougε
γος Σταύρου, δήλωσε σχετ.
εργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ.
βικά μέτρα το χρόνο
"Certifi
AL για έως ένα
έτος με
Η συγxExριμένη αλλαγή στους όρους, ExE ως αποτέλε
Excell
μία σημ
αθεστώς έκδοσης αυτούς
λευθερωθεί αντίστοι
thens Airport από τους
ή αναγνώριση
που αποπαροχής υπηρεσιών
αγωγούς της Βουλγαρίας, Τ
TripAdvisor®
για τις παρεχόμεν
ηρεσίες
την αρ
συνδυασμό με την υπογραφή
ως διασύνδεσης
ξενοδοχείο
απένειμε
μένου για την
τους, το
δύο χορών
"Certificate of Excell
πηρεσιών
στήριξη της
ροχής
κτη φιλοξενίας
ΔΕΣΦΑ-Bulgartr
gaz) πριν μεowoύς μήνες, επέτρε
Athens
για τη
βάθμιας
εoόμενη Ζgονιά
Airport. Παράλληλα,
την εισαγωγή ποσοτήτων από
ξάgτητους προμ
ΦΡοντίδας Υγείας
Sofitel Athens Airport σvpαλει μία αξιόπιστη σύσταση
Την Μ+Μ
τάστασης στην Εταιρεί την
+1,49%
Prom eth
τοις μ
μία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
κέπτες μας, αφού η έκτη
πριν από λίγες μέρες
ις δομές, Πολχόμενη απόσταση
αποκτούν τη
Ολύμπια κού Χωoκλινική
γεxριμένη διάκριση
Κέντρο Υγεία
Ο Γεννός Διευθυντής
τάστασης -Αποθεραπείας ΚερSofitel Athens Airport, Παρ. τησεις ποι
έας-Κ. Πρίφτης