Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
αγράφονται οι μετοχές τριών εισηγμένων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -1ο:1.00Ε ΑΘ. 4820 Σάββατο 19
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Intercontinental
Τtαναχόπουλος:
Τούτρας-Αναστασιάδης
International
Τίποτα δεν συμφωνείται αν δεν
θα υπάρχει staff level agreement
αποτελέσματα
συμφωνηθούν όλα
ως τις 28 Νοεμβρίου
εννεαμήνου
Ανοίγει ηχάνουλα
tional Ανώνυμη Ε
Επενδύ
Axίνητη ΙΙΕριουσία Ενημ
για πληρωμές συντάξεων
νδυτι20
αναφορικά
δημοσίευση
μικών Καταστάσεων
Εννεαμηνου 2016, μετά
διατάξ
τροποποιηση
Ν.3556/2007
σύμφΝ.4374/2016
υποχρέωση xατάo
ηνιαίων οικονο
Δueρίσεις για τα
xανάλαNovasports
στα δημοσιογραφικά βλέπει η Eurobank Equities
βραβεία
ευρώ θα
του ΠΣΑΤ
ΟΙIAIΙ ΟΠΑΠ
εξάμηνο
του 2017. Σύμφωνα με τη
προβλεπ
VLTB.
θα λειτουρπτώση 29%
Eurobank Equities
ανάλυσή
έσοδα της εταιρίας χοπά πτPύτου
Η χρηματιστηριακή εcτιμά
ΕΒΙIDA.
Οργανισμού ανέλχρηματιστηoιοή διατηoτί την
τιμή-στόχο
930 ευρώ
σύσταση Buy
τη μετα της
Η Eurobank Equities προβλέπει
Τροπολογία επιτρέπει στα Ταμεία να ξε%ινήσουν τη διαδι
τις αρχές Οκτωβρ
ports
ία πληρωμής μέρους των 102.000
υριας
σην ετήσια Exδήσύνταξης του κρεμούν έως
τρία χρόνια. Προβλέπεται
Αθλητικών
να διατεθούν για το σκοπό αυτό το 2017 συνολικά 859 εκατ.
Συνεργασία ΕΛΑΣ-Unilever με
Πανελλήνιου Συνδέσμου
Αθλητwoύ Τι του
Ενεση ρευστότητας προς uτογoάφε
ΔΕΛΤΑ για γαλακτοκομικά προιόντα
ιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης»
τον Ενιαίο Φορέα ΚοινωνιΕργασίας 'Εφη Αχτσι6γλοu,
ματι ιού Κέντρ
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) μαζί με τους συναρμόδιους
Δήμου Αθηναίων.
Η ΕΛΑΣ-Unilever Hel
επέ- Έληνες για τη μείωση της χολ- προreεuιένου να ξεμτλοneαρ- wτουργό
Οικονομικών
Συγχengιμένα, βραβεύτηκαν
λεξε την ΔΕΛΤΑ για την παρ- ηστEgίης.
ιστούν περίπου 102.000 acύρ. Εuxλείδη Τσαχαλώτο και
ΕΔΟΕΑΠ αχώρηση
δικαιώματος χρή
Από τις αρχές Οκτωβρίου η
συντάξεις βρίσκον- αναπληρωτή υπουργό Οικοιες που Xρτiστος Σβολόπουλος» για
σήματος Becel ProActi
αναμονή νομικών Γιώργο Χουλια
το ΝτοPAμαντέρ "One Team για τα γαλακτοeομιχα πgoiόντα τοxομιxών πgoiόντων Becel σημερα σε owόμη eαι για τρία χρόνια, ράκη
(κάλα, γιαούρτι) για την εwνu- ProActiv (γάλα υψηλής θερμιμε την Εύφημ
Μνεία για τη
επιτυχή xdu- κή σύμφωνα οπEτυή κής Επεξεργασίας
γιαοίgτ) προβλή
τροπολογια που
αγορά, με και αθλητι
η.Η συνεργασία πραγματο
από τη
Εριόδου 2015-2016.
Becel ProActiv
ΔΕΛΤΑ.
οποίο προτιμούν 8
στους 10