Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 18.11.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5629
Το 2018 και το 2019 η μεγαλύτερη μείωση στα NPEs
Eurobank: Προτεραιότητα η μείωση τον Ηίwwαγ δανείων
Να προσέλθουν στις χαλεί ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τους Διπλωματούχους Μηχανιχούς
Κάλπες τοTεwί Επιμελητή ιο ιτις20Νοεμβρίου
Στις εκλογές του ΤΕΕ συμμετέχουν με διχαίωμα Πειραιώς: Στα
ψήφου φέτος συνολικά 102.725 διπλωματούχοι
0,22 ευρώ ο
μηχανικοί. Exοσιένας συνδυασμοί υποψηφίων
στόχος από
και δύο μεμονωμένοι ν
διεκδικούν την
Credit
ψήφο των Διπλωματούχων Μηχανιχών
Suisse
Να προσέλθουν στις κάλπες του ΤΕΕ αιώς η Credit Sui
σή της στη
ία διατηρεί
Κυριακή 20 Νοεμβρίου καλεί ο Πρόεδρος τιμή στόχο στα 022 ενώ
Από το υπουργείο Υγείας
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός τους
rγια τη
φαΔυτλωο έλεγχος των νέων
ματούχους ς που είναι μέλη
Ο οίκος
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αδύναμη ακόμη μακροοwo
προιόντων καπνού
μική να της χώρας,
σύμφωνα με σχετική ανακοινωση
φαλή δάν
παραμέ
ψηλά επίπεδα, η
χιζόμενη
διαχείρισης
λιτική
Ελλάδα παραμένουν
«οδηγοί»
τραπεζικό
Κυριακίδης: Μείωση
μετοχικού κεφαλαίου λύγω
Ειδικότερα για την Πειραιώς,
η Credit Suisse επιση
ακύρωσης ιδίων μετοχών
φγήθη
ιος 4419/2016
Σe ισχύ τίθ
ο οποίος προβλέπε
πλαίσιο
Την προσαρμογή
προιόντων
ού, όπως μεταδίδe
ά 5%. Ωστό
Η Κυριακίδης
πόφασης τη
προσπάθειες αναδιάρθρωσης
ότι η έκτακτη γ
ή συνέής Συνέλευσης
Με βάση
διαγραφές
μετόχων της στις
μετόχων), σύμφω
προϊόντων Κουτού υποχρεούνται
στο ύψος των NPLs ν
14 Οκτωβρίου 2016
αποφάάρθρο 16 του Ν. 2190/1920
πουργείο Υγείας για κάθε τέτοιο
ωση 2%
διαθέ
στην Ελληνική
την μείωση
ού κεφαλαίου εταιρίας
Ο οίκος σημειών
ίσης ότι
428.96799
Μετά την ως άνω μείωση
δείκτης κάλυψης
etgω, με μείωση
του συνο
λι- μετοχικό λαιο τικ
εταιαπό πενταμελή Εmpοστήνmp
ιού αριθμ
συγxροτήθηrε με απόφαxών παραγό
χαμηλός
από 23.719.554
23.286.253
23.053.390,47
πουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.
όχους μείωσης
μαστιaές μετοχές, λόγω ge
23.286.253
αοτηθούν
ότι θ
ύρωσης 433.301 ιδίων
ές μετοχ
κτέ- αξίας 0,99 ευρώ η κάθε μία.
xόνα στην Ελλάδα
λεση τη
από 3.12.2014