Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εμπλοκή με τις απολύσεις στα ιδιωτιχά σχολεία
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
20ο TO
Ε Α.Φ. 4819 Παρα
18.11.2016
ή Email: [email protected]
Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εγνατία 64 Τηλ. 23
ΑΘΗΝΑ Πλ Ομονοίας (Γλάδστωνος 5
0 24277
-3304587 FAX
Προσκληση
Δημο οiς
Αντωνοπούλου:
Μιχαλού σε
λύση» για τους δανειολή
Απλουστεύτηχαν οι διαδικασίες επιδότησης
Ομπάμα να
πτες σε ελβετικό φράγκο
των ξενοδοχοϋπαλλήλων
μιλήσει σε
forum του
Πρόσκληση
ό Πρόεδρ
Μπαράκ Ομπάμα
την Ελλάδ
μιλητη
uό φόρουμ
θα διοργ
έτρα στηριξης ΑΠΕ
Πρόεδρ
ΕΒΕΑ.
Μίχαλος
ντηση
νο Προεδρ
δείπνο
Προεδρικό Μέγαρ
Πρόεδρ
ης Δημ
ηγες Μαξίμου
Grivalia: Στα 8,2
Ηρίσιμη αλλαγή στη θέση
ευρώ μειώνει την
των ΗΠΑ για το χρέος
τιμή-στόχο η Euroxx
Θετιχα,
μά η εmηνική ωρα να δούμε
χρέος», αντί της
βέρνηση την
προηγούμενη
θέσης,
ΗΠΑ, Μπάρα
μεταρρυθμίσεις γ
Ομπάμα. Ειδικότερα, κυβερwwιη ρύθμιση γ
χρέος
ή πηγή,υπογραμμίζει
Σύμφωνα μάλιστα με μια εκδοχή
ΜΠΕ, ότι η σημαντικότερη αλλαΝτόναλ
Τραμπ
πό 9,1 πο
γή στη
ή πολιτική ενδεχομένως αρέλη
απο tiτ
θώς φα
μετυnνωθ
ημα αυτό
για τη μετοχή της Gri
ις αλλαγές
φράση,
μεταρρυθμίσεις,
Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό ς στήριξης για τη
διατηρ
ραγωγή ηλεκτρική
ς από
ώσιμες πιγές
Η Αττικές Exδόσεις
eαι για τη συμπαραγωγή Το καθεστώς θα βοηθήσει
Ελλάδα
να επιτ χει τον στόχο της να παράγει έως το 2020
σotoμό
το 18% της ενέργειας που χρειάζεται από ΑΙΙΕ.
Ο Στέφανος Τροπάχης νέο
ιρίας λόγω της
χη τη
ξημένης φορολογί
Η Ευρ
Επιτροπή ενισχύσεων. To wα0εστώς
μέλος στο ΔΣ
έ3ρινε ότι το νέο λλη
θα βοηθήσει την Ελλάδα
Σύμφω
με την Ε
θεστώς
στηριξης για την μειώσει τις μπες CO2,
ραγωγή ηλεκτρικής
ιρεία Α
Εκδόσεις
της θητεία
ς στόχ
ρώΗ Ε
τά την
αραιτηθ
μέλου
ς της ΕΕ, χωρίς αδ
δρίαση της
4ης Νοεμβρίου μέχρι τις 30.6.2018.
μά ότι
γωγή ηλής
απόδοσης λόγητη
στρέβλωση του
έχοtνε δεκτή την παρ
Ο 2ος Στέφα
Τgoυπάκής
ρίας θ
γωνισμού
ξάρτη
τηγμένη
ς της ΕΕ
Ειδικότερα προβλέ
μέλους (A
ροέδρ
μέλος
Τραφιαδέλη
ξηση 10% τη
ξέλεξ
ως μέλος της τριμελούς
ατάσταση
μέση ετη
τον Στέφανο Τρουπάκη
κοιL Επιτροπής Ελέγχ
ρίοδο