Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Υπ. Εργασίας: Καμία με
στις συντάξεις 0ημ0010U
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΑΦ,4818 Πέμπτη 17.
ΕΤΟΣ 20ο TO:1.00E
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Εργασια ιό
Εργασιακά
Εντός 2016
Αντίθετη η κυβέρνηση σε αύξηση
Σε ποια αιτήματα της Αθήνας βάζουν
κανονισμός λει
ομαδικών απολύσεων
τουργίας
οι δανειστές
στελέχωση
Ομπάμα: Ελλάδα-εταtoοι
Κατά την σημε
συνάν
gγού Ο
θεσμών
θέμα την Εληνική Ε
ρεία Συμμετοχών
σίας συζητήθηκε η πρό
έχει σημ
προς τα θέμ
της διαμορφνα βρουν βιώσιμη
νισμού λε
gγας της
ρείας, καθώς
της διαδ
zασίας σύσταση
λέχωσης
ΔΣ της
Στόχος, βάσε
φέρουν πηγές
Παυλόπουλος σε Ομπάμα
γείου
Υπέρ της ένδοσης
Μην λησμονάτε τη χώρα μας
του εφοπλιστή Καρααδιαπραγμάτευτη αξιοπρέ- ξexcνησε την αντιqόνηση ο αμeΗ φιλοξενία
ριxoεν6ς πρόεδρος.
γικό πρόβλημα
προέxtnμε δεν είναι έκπληξη
στιν Ελλάδα,
αντεισαγγελέας
τόνισε ενθυμούμενος λόγια
ωτότην χριση στη Συρία, τόνισε
δeίτνο προς τιμήν
τις σχέσεις
Ομπαμα.
Αναμένουμε την χωρών στη
μούμενος
τους Ολυμuτιαμενο- κούς Αγώνες Εaουμε εμπνεύσε
μενη. Θύμισε τους
στο ους του
Οδυσσέα Ελύτη «μην λησμονά- κακές
τη χώρα μας»
την συμμαχία
Με μια Ελληνική exαληστέρα, μας με
Ελληνικό λαό.
ισαγγελέας
Η ελνηvνή owονομία χρειάζεταιχόρο, υπογράμμισε ο Μπ
Ομπάμα. Καταθέτουμε
τις σκέψεις μας για
να λιθούν τα
σημερα eviστιον
προβλήματα. Η χώρα Δ
απομείωση χρέους, μικρό
Τμήματος
Ανωτάτου
τερα πλεονάσματα μετά το 2018 nαι ένταξη στο QE τόνισε ο
Νόμιμη η εισβολή
ΑλToέτgας. Είμαι αισιόδοξος για τη στάση της Μέexελ
σης στην Ολλανδία
λιστή Ιωάννη Καραγιώργη
Στο γεγονός ότι για πρώτη
σε αιτια φοροφυγάδων
φορά τονίστηκε από τον
συνάντηση εληwwή
αδικήματα
αμερικανό πρόεδρο ότι η πλευρά εκτός
του πρωθuπο
λιτότητα
δικαστήριο απέgowe την μετείχαν οι Ν. Κοτ
υργού Το «Πράσινο φως» γ
Το δικαστήριο αναμένετα
μα προσφυγή ενός ξενrαoιού rec- συνεχιστεί χαι ότι πρ
Ευκλείδης
ίτια φοροφυγάδων
προσεχώς
πάρξει ρύθμιση στο χρέος,
αλάτος και Βαγγέλης Καλ
xαLανστηotονται σε παράνομα μανών πολιτών, Rαθώς έχgrν
Οι Ολλανδινές αgχές έχουν
αποδεικτικά μέσα που αποχ. ότι η «έφοδος
που eme στο στέx εται η κυβέρνηση μετά παδάκής (διευθυντής διπλωτήθηκαν ως προϊόντα εγκλήμα- σπίτι του με ένταλμα έρευνα, την συνάντηση Τσύτgα- ματικού γραφείου
για *δώσει διεθνές ένταλμα
βάρος του
τος (ελcστής, ίσως πx οι λίστες ναμη, παρότι εξεδόθη με Ομπάμα.
βάση στοιχεία
πλαίσιο αυτό συνελήφθη