Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
eidisis gr
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
www.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016 έτος 17
αρ. φύλλου 4265-0,50 ευρώ
ασματικός προυπολογισμός
Ανησύχησε η δεύτερη δόνηση
ο μεγέθους 4 Ρίχτερ
του Δήμου Κιλκίς για το 2017
Η σεισμική ακολουθία
καλά κρατεί στο Κιλκίς
Ο προϋπολογιΑνησυχία στο Κιλκίς προκάλεσε
δεύτερη
υρίως αυτή.
σμός του Δήμου
σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις
5 της Τετάρτης 16
Νοεμβρίου. σεισμός σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία του Γε
Κιλκίς για το οικονοωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών εχε μFεθος 4 βαθμών της
μικό έτος 2017
κλίμακας Ρίχτερ και επίκεντρο την περιοχή του Γυνonκοκάστρου
παρά τις δυσμενείς
Μαχλιόμετρα δυτικά από την πόλη του Κιλκίς
εξελίξεις κα
ασταθές οικονομικό
σελίδα 5
περιβάλλον
βιώνει η χώρα, είνα
Ανοιχτές οι ευκαιρίες κατάρτισης
πλεονασματικός
και απασχόλησης για ανεργους σε
ανταποκρίνεται ρε
αλιστικά στις απα
που Θεσσαλονίκη-Πέλλα-Ημαθία
τήσεις
δημιουργούνται κα
Κιλκίς -Ξάνθη-Καβάλα και Εβρο
βεβαιώνε
ευρωστία και οικοΣε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Ξάνθη, Καβάλα, και
νομική αυτοδυνα
Έβρο παραμένουν ανοιχτές αρκετές θέσεις ένταξης στο επιδοτου Δήμου
στοποίησης και συμβουούμενο πρόγραμμα κατάρτισης
Κιλκίς
λευτικής υποστήριξης
000 άνεργους νέους 18-24 ετών
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελ.
υλοποιεί
σελίδα 3
λάδος (ΣΕΠΒΕ)
σελίδα 7
Σεμινάριο ενθάρρυνσης γυναικών
ο Ανέστης Πογέλης
για διεκδίκηση και ανάδειξη
αντιδήμαρχος Κρουσσών
σε θέσεις πολιτικής ευθύνης
Ο Ανέστης Πογέλης είναι ο νέος
αντιδήμαρχος Κρουσσών στη θέση
υ παραιτηθέντος Θεόδωρου Βα
φειάδη. Η σχετική απόφαση ορ
σμού του από το δήμαρχο Κιλκίς
Δημήτρη Σισμανίδη δημοσιεύεται
στην ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς και στη
σελίδα 3, όπου
καταγράφονται και
οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου
ELECTRO
ΚΑΡΕΠΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
παλιές
βοηθάτε
σχολεία των
νότητες
άπορες οικογένειες,
Δήμου μας
Στηρίζοντας
προσπάθειά μας λαμβάναc
ηλεκτρικές συσκcuts από
03-30
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και στο Κιλκίς, το διήμερο (11 και 12 Νοεμβρίου) σεμινάριο ενθάρρυν.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
σης και ενδυνάμωσης των γυναικών για την διεκδίκηση και ανάδειξη σε θέσεις πολιτικής ευθύνης
Πληρονορίες
Τηλ.: 234
Δημητράκου ΚΙΛΚΙΣ
σελίδα 5