Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 460
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13269
T: 21038 17 700 210 38 17 716 210 38 17737 F: 210 3817 331-210 38 17 281 E: [email protected] We www.ihodimoprasion.gr
Δύο παιδιατρικά
Ανατροπές στον ENOlA
ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
νοσοκομεία ενισχύει
Και παγωμα
ο ΟΠΑΠ με 3.286.177 €
στο φόρο υπεραξίας
από τον Μαραθώνιο
Ο Ομπάμα επιμένει στην μείωση
επιφυλάσσει το 2017
του χρέους, καταγγέλει τη λιτότητα
φαρμογή «Κάτι Καλύτερ
Μαραθ
και απαιτεί μεταρρυθμίσεις
δύο χρ
δηλαδή μέχρ
Μέγας Χορηγός
γορα γ
ΣΕΛ. 2
λή» γ
η πρωτη
Ο Αλέξης Τσπρας διεμήνυσε ότι
θα κληθ
λάβει η
Εθνική Πανγαία:
φορους
η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο
Κέρδη €38,5εκατ
θα φορ
στο 9μηνο
λογισμ
ης Εθ
ΑΕΕΑΠ γ
δοση βε3
μιμοτη
ΣΕΛ. 3
Πίνακες διορισμού
Ο Αμερ
ρόεδρ
24ο επιλαχόντων
Ο ΣΕΒ θέτει θέμα
ΑΣΕΠ 5Κ/2015
χρηματοδότησης ΜμΕ ως
ργός δεξ
στο Wτουργείο Υγείας
κεφαλαιώδους σημασίας
ην διάρ
Το ΑΣΕΠ-μ
λέγχους
ζητήθ
ρίξουμε όλ
Χειρη
ρωση δ
Ελλάδ
ροβάθμ
λόγια γ
Συμβουλ
ΣΕΒ, μ
Προεδρ
Ομπάμ
Ελληνες
ΣΕΛ. 14
ραπεζ
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμ
προσφυγικές ροές
λοκληρών
μία ξεπερ
όμnoορά.
για μ
δότηση
με. Β
διεθνε
Ελλάδ
πρόβλημ
Προκήρυξ
Οι σοβαρ
ηση,η
όμάθημ
Αναφορικά μ
μεγάλες διαφορ
λυτές χαρ
δοξία για δ
ρρυθμ
για εξειδίκευση 98
διπλωμ
μη λύση λεγ
ιατρών σε Μονάδες
διαρθρ
χεσημ
Ομπάμ
ς με χαμ
λότερ
λές. «Ηλ
μάθημ
Εντατικής Θεραπείας
διαρθρ
ροσπαθ
άμψει,
και Νοσηλείας Νεογνών
μευψηλότερ
Ο Αλέξης Τ
ην εξυγ
διαρθρωτι
άλλων εξέφρ
ρρυθμ
χειρη
ελλειμμ
Οδρόμ
ην τρ
η χρημ
λαό. Α
Ελλάδ
ζήτημ
Ο ελλ
ς λαός πρ
ής Θερ
αράλληλ
Μ.Ε.Θ
διαρθρ
αχύτερ
Μ.Ε.Ν.Ν
λύτερη ελάφρυνση
άλλη λιτο
ρρυθμ
γκοσμ
ρέους
συμπληρ
Η Ιταλία βήμα βήμα για
Καγκελάριος Μέρκελ
Χω γνωρ
χρέους
Ανγκελα Μέρκελ και έχ
έξοδό της από την Ε.Ε
εκινα ο νέος γύρος
ρακ Ομπάμα μεταξύ άλλ
διαμορφ
ρόεδρος
για Εργασιακά
ρρυθμ
ς Ευρ
Η Ραμ
και δημοσιονομικά στο
λύ δημοφιλείς εδ
ριέγραψ
Ελλάδα, λέγ
μματος
Κάντο 7ημερο επαφ
δια λάθ
υς ψηφοφόρους
ροσφυγ
λογισμ
με τους δανειστές
δουνβελ
Ελλάδ
ληφθούν τα μέτρ
ρεψε τους
ρόεδρος, όταν δ
Ελλάδ
ς συζητή
γερμανό φορολογούμ
χρέος
δυνάμε
με πρ
ης κυβέρ
χει λάβει δ
Ο κ. Ομπάμ
διαπραγμ
ΝΑΤΟ συγχαίροντ
δα μέρος
ροβλήμ
ς Ευρ
δύο πλευρ
δή εξακολουθ
λλά μέρ
ρογραμ
γραμμίζ
λοκληρωθ
δοξία μ
εσα στο επομEWD Ετος
ΣΕΛ.16