Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Είναι ώρα για το χρέοςRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
erlSla.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο
Ο ΝΟΜ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20383
30 ΕΥΡΩ
SPECIAL
αλκοόλ
HARVARD
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ
ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ
ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ
καταχρηση
ΣΕ ΓΑΜΟ
ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ
αλκοόλ,
Στήριξη στην ελληνική οικονομία και προτροπή για μεταρρυθμίσεις
Είναι ώρα για το χρέος
Μήνυμα του προέδρου τον ΗΠΑ στous
δανειστές
Αλέξης Τσίπρas
Μπαράκ Ομπάμα
«Η λιτότητα δεν ενα
«Σταθήκαμε όρθιοι
συνταγή ανάπτυξης
Ζητάμε δίκαιη λύση»
Ο Πρ Παυλόπουλος προς Mr. Ομπάμα
Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ζήτησε
«Μη λησμονάτε τη χώρα μας.
oΑμερικανός πρόεδρος
Τόνισε ότι πολλοί επενδυτέςβλέπουν
«Η οικονομία δεν αντέχει άλλη
μεγάλες ευκαιρίες στην Ελλάδα
λιτότητα», επισήμανε ο πρωθυπουργός
«ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ να ενθαρρύνω τους πιστωτές
ΜΗΝΥΜΑ στους δανειστές έστειλε ο Αλ. Τσίπρας,
της Ελλάδας να κάνουν ό,τι απαιτείται για να
λέγοντας ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούεπιστρέψει η χώρα στην ανάκαμψη. Ηευη
νται και ότι η Ελλάδα έκανε το καθήκον της
Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του
μερία του ελληνικού λαού είναι καλό για την
Ε.Ε. τις ΗΠΑ και
ότι οικονομία ανακάμπτει σελ. 3-5
εν τέλει για τον κόσμο
Δηλώσεις Ντ.
Αποτελέσματα 3ου τριμήνου
Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες
Ασπίδα προστασίας 290 εκατ. τα κερδη Ολα ανοικτα στιs
απο τον SSM στην
προ προβλέψεων
διαπραγματεύσειs
για την Πειραιώς
με την Τρόικα
Πρώτη ΚαTΟΙΚΙα
Ο Συστάσεις για να ξεκινήσει η διευθέτηση
Ο Την αισιοδοξα του για την αναπτυξιακή
Εργασιακά δημοσιονομικά, «κόκκινα»
των «κόκκινων» δανείων από τα
πορεία της τράπεζας εξέφρασε ο πρόεδρος
δάνεια και τράπεζες, στο τραπέζι των
στεγαστικά, αλλά από τα επιχειρηματικά
του ομίλου ΓXavτηνικολάου
συζητήσεων με τους πιστωτές
Τράπεζα Πειραιώς
τίωση του δεί
«Δεν υπάρχειλόγος ναξεκι
Σημαντική
Καταρχήν συμφωνία με
Κέρδη Προ Φόρων και
νήσουμε από την πρώτη κατο
Κτηκεφαλαιακής επάρκειας
δανειστές τις επόμενες ημέρες
προβλέψεων
κατη ρύθμιση τω
επιδιώκει nκυβέρνηση. Επα
κόκκι
σημείωσε n lραπεζαlleιρ
αφορά συλλογικών διαπραγ
νων" δανείων ,είναι το μήνυως.Η διοίκηση θεωρεί ότι τα
μα που στέλνει επικε
φαλής
ατα του ομίλου το
ματεύσεων και διατήρηση του
τουSSM. Προέχει είπε nΝτ
γ' τρίμηνο είναι ικανοποιητι
ανώτατου ορίου 5% στις επι
Νου, να βρεθεί λύση πρώτα
τρεπόμενες ανά μήνα απολύ
κά, ενώ μειώνονται με γρ
για τα μη εξυπηρετούμενα επι
γορο ρυθμό και τα κόκκ
σειςζήτησεn υπουργός Εργα
Ατρίμηνο
τρίμηνο
xειρηματικά δάνεια σελ.7
σίας ΕφnΑxτσιόγλου σελ. 6
να» δάνεια σελ 9