Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
ΕΤΑ PTH 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟ Τ 2016
Α2 Χάντμπολ
Εκλογές στο ΤΕΕ Ανατολικής
Ράμα.
Μακεδονίας στις 20 Νοεμβρίου
Φαίακας-Δράμα 86 31-29
Το Ελληνικό Σχολείο
Πρώτος στόχος
Του ΘολουΝέας Ζίχνης
Ανακοίνωση
ΟιπρομηSεντικές και άλλες
όλων των μηχανικών
Νομού Σερρών
Διαμαρτυρίας
επιδόσεις των Εοργικών
η ανάπτυξη του τόπου
κατά την Τουρκοκρατία
Δόξα Αντώνης
vνεταιριστικών Οργανώσεων
δύο μεγάλ
Συμβουλ
ρατάξε
Καστρινός
σελ.7
η Δράμ
ελ. 3
Ομπάμα: Η λιτότητα
Οταν η αγορά είναι πεσμένη και οι ενδιαφερόμενοι λίγο
Δεν υπάρχουν άστεγοι
στην περιοχή του Δ. Δράμας
δε συνδέεται Τι συμβαίνει αλήθεια με τις άγονες
αισθητο θέμα
με την ανάπτυξη
δημοπρασίες ακίνητα Δήμου
ρρυθμ
για του ίλησε
χος τη
ής Υπ
Δήμου ΔράΑναγ
ς, κ. Αρης Μ
Σολάκης: «Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να δημοπρατεί
Υπηρεσί
χρονα φορείς
ελληνική
ακίνητα σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες
Δράμα
μετέχοντ
ανάπτυξης, δήλωσε
Ομπάμ
ογράμματα αλλά
μβολή
με τη
μπολιτώ
iΕουν άμεσα
ικότερη διαβίωση
εκμίσθωση
νομίας, δικαιολογώ.
Δήμο μας, αλλά
Νομό μας. Όπως
σιάδης
σημειωθεί στη
χή μας
ική Υπηρεσία
Δήμου με τη
Περιφερει
ής Ενότητας Δράμας, έστι
την άμεση
για τη
ος. "Υπάρχ
ότι αφ
συνεχώς άγονοι, ενώ
ένους στη
εριοχή μας. Ο αριθμός
νδιαφερόμε
ποιες περπτώσει
στην πόλη μας, δεν εί
νησυχητικός
ρόβλημα είναι μεγάλο
γεγονός, ότ είχαμε δυο περι
της Εφορίας.
στυχώς
ένων στην περιοχή μας. Διευθετήθη
οποίες οι Δήμοι είναι
παράδειγμα,
γάλει ένα μαγα
υποχρεωμένος
γασία με
δημοπρασία
νικές αEiες
Αλέξης Τσίπρας, τοwζοντ
φερειάρχη της Π.Ε. Δράμας, καθώς
μές έχουν
λοντας με
μουΔράντέχει άλλη λιτότητα
λο Σολάκη, προκειμέ
Χωρήσαμε
Σύλλογο Παλι
άζεται ελάτην ερώτησή μας αν μπορεί να αλλάΕΕ κάτι σ' αυτό το
νήτων βγαvου
ξηγεί
ΤσάλΚ
Από εκεί
είμαστ
έμει δηλαδή
ξεκινή
ρύπνηση, όπως
υπόλοιπος
πρόεδρος.
δημοπρασtε
ξει κατ
της Δρ
μεσα, σημείωσε μεταξύ άλλω
σιάδης
Αυξάνονται οι αντιδράσεις των μαθητών
τους ψηφοφόρους τους
έναντι στην Ελλάδα.
Καταλήψεις σε σχολεία της
Ωστόσο,
ός πρόεΚαι σημερα
έχει λάβει
Συνεχίζουν την αποχή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
βιώσιμη λύση μέσα
οι συμβολαιογράφοι από
θα ήταν καλό
τους πλειστηριασμούς
Σουζάνας Θ
πτυξη, ίσως
ατάλληλη
ατάληψη ξεκίνησε
ρακτηριστικά
μπαμα.
χθεσινή σχολική
ερώτηση το πώς
μία ξεπερα
ρα, για πολλ
λειστηρ
αθηγητές τη
Δευτεροβάθμιας Ε
ηγεσία είναι πως οι μεταρρυθμίσεις πρέπε
πουν από την
σης Δράμας. Χθ
ελληνική πολιτεί
ξεκίνη
α) τη δι
ΓΕΛ Δ
ας, οι μαθη
διεξαγωγής
σχηματι
μική δρ
ερος τη
διαρθρωτικά
ματα. Ο δρόμος
απονομής της Δκαιοσύνης και
σήμερα
2ο ΓΕΛ,
διατάξεων
κός λαός
κάποιους μαθητές
ελληνική
4ο ΓΕΛ
νομia- συμπλήρωσε.
Ελληνικο Δ
ρημένη έννοια, ανέΟΤΑ
συγκρότημα. Στη συνέχ
άθρων τη ζωή
Ελλήνων,
όλοι μαζί πραγμ
ρέθηκε στη
μαθητών
ρόεδρ
νέχισε λέγοντ
δρόμους της πόλης, διαδηλώνοντας
μίλησε μαζί τους.
ας ανέφεραν
έλληνας
τήματα
US γιαΧρε
αιτήματ
ράπεζες.
ίδια λάθη
Οι διεκδικήσει
μαθητών είν
μην επαναλη
πό την
για τη
Κατ' εξ
όπως αναφέρεται στην
Οι πολίτες πρέπε
μόρφωση μας.
ροέτρεμε
θα διεξα
ις τάξεις.
άμεση
θέτηση
opεί να γίνεται μάθημα (Να σημει
Συλλογ
τάξη σήμερα
θητές
ριο μαθητ
Συμβολ
Δωρεάν- ασφαλής μεταφορά
δή εξαΣυλλόγ
ς, όλες τις ώρες της ημέρας.
βαθιά κρίση. Πρέπ
ξουμε όλο
Επανέλαβε τα καλά
τη στάση
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
EADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
σφυγικές ροές
στήριξη.
ο Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ιατί το πρόβλημα είναι
Αναφορι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
πιθανότητες σε αυτή
λύση είναι δυνατή
parpetg
ON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 325210 55545
χαρακτηριστικά.
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα