Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ψάχνεις ενα εδώ
Παρών στην WTM
Πανελλήνια διάκριση
Αποτελέσματα AT&B
'Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
του Λονδίνου
για το 2ο ΓΕΛ Σπάρτης
Κατηγορίας Λακωνίας >σελ 15
στις σελίδες 12 & 13
ο Δήμος Σπάρτης σελ.7
Έπαθλο ένας σεισμογράφος!>σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 Έτος 21 ΙΑριθμός 5032 ITψή φύλλου 0,50EIThλ 2731031253 Fax: 2731081250 ο e-mailinfoOlakonikosgro www.lakonikos.gr
Αυλαία έριξε μεγαλύτερη
Κυρ. Βελόπουλος
από Σπάρτη
Ιδεολογία είναι η
έκθεση της Πελ/σου
Ελλάδα και ορθο
δοξία»
Το στίγμα του έδωσε
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η «Πελοπόννησος EXPO»
ο επικεφαλής της
«Ελληνικής λύσης»
Στη Σπάρτη βρέθηκε τη Δευ
τέρα 14
ο πολιτικός κα
δημοσιογράφος
Κυριάκος
Βελόπουλος, προκειμένου
παρουσιάσε
το νέο του
κόμμα «Ελληνική λύση», σε
εκδήλωση που πραγματοποι
ήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Δ. Σπάρτης.
Στο περιθώριο της επίσκε
ψης του στη λακωνική πρωτεύουσα, ο πρώην βουλευτής
Περισσότεροι από 20.000 επ
με την ευχή να γίνει θεσμός.
θετών που ξεκίνησαν από το όλους τους νομούς της Πελο
του ΛΑΟΣ παραχώρησε συσκέπτες οι 260 εκθέτες έδωσαν
Η επιχειρηματικότητα, ο πολι
πρωί: ενημερωτική ημερίδα για ποννήσου.Όσο οι καταξιωμένοι
νέντευξη Τύπου όπου, μεταξύ
n εκπαίδευση.
το συναισθηματικό
σεφ ετοίμαζαν
ive παραδοσια
marketing
εμπιστοσύνης στην
άλλων, αναφέρθηκε σε θέ
πρώτη έκθεση Πελοποννήσου, λογια, γαστρονομία και
n τι ομορφιάς επιδείξεις πο
κές Πελοποννησι
ές συνταγές.
που έριξε αυλαία την Κυριακή 13 ψυχαγωγία
συνέθεσαν ένα λεμικών τεχνών. Χορευτικές κάθε συνταγή φαινόταν στον ματα που αφορούν τις αρχές
ανανεώνοντας το άρτιο εκθεσιακό αποτέλεσμα
παντομίμες δημιουργία πίνακα videοprojector με τη συντονί- του νέου του κόμματος αλλά
Νοεμβρίου
ραντεβού της με τον κόσμο
Η μεγάλη γιορτή της Πελοπον- ωγραφικής από την αρχή και στρατου happeningΝτόρα Πα
και τις τρέχουσες πολιτικές
Φορείς, τιμώμενα πρόσωπα, νήσου κορυφώθηκε την Κυ
φυσικά το Γαστρονομικό Φεστι- Ιωάννου, να μιλάει με τον και οικονομικές εξελίξει
επίσημοιπροσκεκλημένοι αγκά- ριακή
3 Νοεμβρίου
με βάλ Πελοποννησιακών Γεύ. κόσμο και τους σεφ.
Ο κ Βελόπουλος επεσήμανε
συνέχεια σελ. 9
λασαν και στήριξαν την έκθεση εκδηλώσεις και happenings
σεων με σεφ και μάγειρες από
μπορούμε
συνεργαστούμε με τη Ρωσία
ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους
καθώς
δεν μπορεί
συνεχιστεί άλλο αυτού του
είδους σχέση που έχει
Μέσα στο Νοέμβρη προκήρυξη
Ελλάδα με
την Αμερική
ιδεολογία είναι η Ελλάδα κα
Εντός του Νοεμβρίου θα προ- ΣΕΠ) και γενικά εργοδότες που
περισσότερο α
12 μήνες. Η
η Ορθοδοξία Η πρόταση
είναι
κηρυχθεί από τον ΟΑΕΔ ένανέο
ασκούν τακτική οικονομική επιχορήγηση των επιχειρήσεων
που λείπει. Εχει τελειώσει η
Πρόγραμμα για 10.000 ανέρ- δραστηριότ
για κάθε προσλαμβανόμενο
ιστορία της
γους ηλικίας από 30 έως 49
Το πρόγραμμα θα δώσει έμ
άνεργο θα ξεκινά από την ημε
τον άξονα Δεξιός-Αριστεράς.
ετών, το οποίο ΘαΠροσφέρει τη φαση σε μακροχρόνια άνερ
ρομηνία πρόσληψης του και θα
ανέφερε χαρακτηριστικά.
δυνατότητα σε αυτούς που είναι γους, καθώς στις επιχειρήσεις καταβάλλεται για χρονικό διά
ευγεγραμμένοι στα μητρώα
που θα ενταχθούν σε αυτό θα
στημα 12 μηνών.
συνέχεια σελ. 5
Οργανισμού για
καταβάλει επιχορήγηση
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν
ανεργίας του
χρονικό διάστημα τουλάχιστον
ευρώ την ημέρα για την πρόσ- να ενταχθούν στο Πρόγραμμα
Γορτύνιοι Σπάρτης:
τριών μηνών
να προσληφθούν ληψη ανέργων εγγεγραμμένων θα μπορούν να υποβάλλουν τις
Εκδρομή στην Αγία
σε νέες θέσεις εργασίας πλή
στα μητρώα από τρεις έως 12 αιτήσεις μόνοnλεκτρονικά, ενώ
ρους απασχόλησης σε ιδιωτικές μήνες.
και 18 ευρώ για τους μα
περισσότερα στοιχεία μπορούν
Θεοδώρα εν Βάστα
επιχειρήσεις. Κοινωνικές Συνε. κροχρόνια άνεργους (εγγεγραμνα βρουν στον διαδικτυακό τόπο
Μεγαλοπόλεως
ταιριστικές Επιχειρήσεις ΚΟΙΝ. μένο
μητρώα
για του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα