Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Εργασιακό: Πού θα κριθεί το μπρα ντε φερ για τις συμβάσεις
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 16/11/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η προεργασία
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΤΕ: Διοίκηση υπό προθεσμία μέχρι νεωτέρας
Βορείου Ελλάδος
Συνεδριάζει εκ νέου σε λίγες ημέρες το Γενικό
Εισηγμένες
Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές
Κόντρα στην κρίση
Διαπραγμάτευση
αυξάνεται η κερδοφορία
Ποιοι παράγοντες οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα τα
κέρδη πολλών ομίλων. Πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει
ΤΟ «ΚOUαρTETO) πς πμές των μετοχών στο ταμπλό του ΧΑ. Αναλυτικός
πίνακας με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν ανα
κοινωθεί. Ποιοι είναι ο πρωταγωνιστές
Το πρώτα αποτελέσματ εwεo
Βαθαίνει το ρήγμα
μήνου των εσηγμένων εταιρεών του ΧΑ επιβεβαιώνουν τις
στη Δικαιοσύνη
εκτιμησες των παραγόντων της
αγοράς πως τα αποτελέσματα
των επιχειρηματικών ομίλων
Βοθοiνει το «ρημα» που έχε δημιουργηθεί οτή Σύμpωνο με μερίδαδιαπών
Δικαιοσύνη μετά την απόφοση ανώτατων
Αρειο Πάγο προς υψηλόβαθμους μέλη της
συνέχισαν να εελίσσονται ανο
στων και εισαγγελέων
να ιδρύσουν νέο Ενωση Πολιτικής κα Πονικής Δικαιοσύνης προκειμένου η
Οικα και κατα το ΤprΤο τριμηνο
αποχωρώντας από την Ενωση Δικαστών
και υπό σύσταση Ενωση Ανώτατων και Ανώτερων
του ετους μετά την αυξmκή
ην ιδιά ώρα μια ακόμη Ενωση, Δικοστών κα
να έχει εγγεγραμμέ
oum τών Ερηνοδικών βρίσκεται «στα σκαριά». να μέλη. Και αυτό, για μπορεί η προσωρινή
εικόνα που έχαν σημεσοε το
Σύμφωνα με πληροφορίες
θα διοριστεί από
εσεις δι
πρώτο μισό του 2016
νοδιKsο μπορέσει να πραγματοποιήσει την
πρώτη γενική συνέλευση της
Ανώτατων και Ανώτερων Διαπών κα Εoαγγε
ελληνική
Εταιρ
Λονδίνο
τησης
αPEXει
tandard
Ackermann, σχολιά
ζοντας την
δυνατότητ
στη pra
αγορά
μετοχών της
οτελεί ένα ΑΕΙ
Συγκροτή
ς, ως
Τράπεζας
μέσω της
μεγαλύτερο τρα
Κοτζιάς:
σχυσης
χρήμα
εία της Τράπεζας
epiλ, της ρ
μητρικής
στην Ιρλανδία
ητας δ
στην Κύπρ
ευρωΤουρκικές σχέσεις
ραγματ
η Τρ. Κύπρο
ισχυρής της θέσης.
απαιτούν ελκρίνεια κα
Πστεύουμ
μεγαλύτερης
ευχάριστη θέση
ρόλο στη
Τράπεζα
ς διε:ς Κυπρια
φερει
συνέπεια
ς αγορές. Η
ροχωρούμ
φερόμ
Πρόεδρος της Τρά
μέρη της θα
μετοχών
εληθο
Τράπεζα
Κύπρο