Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
578,17 μονάδες
Πτώση 0.29%
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙΜΗ 1 ευρω ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9088 ΕΤΟΣ 32
ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Η «υποσχομενη
Αναζήτηση στο
διαδίκτυο κάνουν
kalispera»
6 στους 10 Έλληνες
Σελ 4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
του Αμερικάνου προεδρου
Ο Δήμος Κάσου
λειτουργεί χωρίς
κανέναν υπάλληλο
Σελ. 3
Σελ 8
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ
«Παράθυρο» στον τελικό
Εις ώτα
αριθμό των αδειών
Η δήλωση του αμερικανού π
ργού γ
πέος, έ
τό είναι απερχόμενος είναι ιδιαίτερα
σημαντική. Η ουσιαστική απομείωση
ρέους
επανακαθορισμό
ένταξ
ρόγραμμ
Ανυπαρξία σχεδίου
όλα ό
Ελλάδ
πόνος γι
Brext αποκαλύπτει
ρωθούν είναι τώρα", τόνισε ο πρωθυυργός Αλέξης Τ
κατά την
έγγραφο
Σελ 6
ξη Τύ
ρικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.
3.286.177 ευρώ
α αυτό, πρόσθεσε, θεωρεί "όχι μό
ο ιστορικά συμβολική, αλλά και κα
Πρώιμα σημάδια
ρουσί
Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα και στο
Βερολίνο μεθαύρ
Ελλάδ
νικός λαός βρέθηκαν τα τελευταία
ς κρίσης. Αντιμ
ένα πρόγραμμα καταστροφι
με όξ
κής λιτότητας
τα προβλήματα Η ελληνική
οικονομία αλλά και κοινωνία μας μετά
από επτά ολόκληρα χρό
δεν αντέάλλη από
Ο ΟΠΑΠ ενισχύει
Κατά τον κ. Τσίπρα, "η επιμονή της
ευρωπαικής ηγεσίας στη
ολιτική
δύο παιδιατρικά
ς λιτό
ς κρατά τις ευρ
γεσίες εγκλωβισμένες
μόνοσοκομεία
τητα, προκαλώντας προβλήματα"
Σελ 7
Ο λογικός