Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3395O • ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η πρόθεση δηµιουργίας σταθµού απορριµµάτων στα σύνορα των ∆ήµων
Γλυφάδας και Ελληνικού - Αργυρούπολης έχει προκαλέσει σοβαρές
αντιδράσεις

Κατεγράφησαν
οι προτάσεις
για το Τεχνικό
Πρόγραµµα
Λα κές συνελεύσεις
∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου
ΣΕΛ. 9

«Ο Μίκης
Θεοδωράκης
εµπνέει το
Πολυτεχνείο»
Αφιέρωµα στην αυριανή
Επέτειο από
τον ∆ήµο Βύρωνα
ΣΕΛ. 2

Συλλήψεις για
παράνοµο τζόγο
Εντοπίστηκαν σε Αθήνα
και Νέα Σµύρνη, τέσσερα
καταστήµατα

Στα «χαρακώµατα»
για τα σκουπίδια
Αντιδράσεις προκαλεί η πρόταση του δηµάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, για τη δηµιουργία σταθµού απορριµµάτων, στα σύνορα µε τη Γλυφάδα.
Συγκεκριµένα, ο χώρος που προτείνει, βρίσκεται στη στροφή της λεωφόρου Βουλιαγµένης για το παλιό αεροδρόµιο, σε σηµείο που υπάρχουν κοντά σπίτια και για αυ-

τόν το λόγο το δηµοτικό συµβούλιο Γλυφάδας εξέδωσε ψήφισµα που τάσσεται κατά
αυτής της κίνησης.
Άµεση ήταν όµως και η απάντηση του δηµοτικού συµβουλίου Ελληνικού - Αργυρούπολης, το οποίο εξέδωσε ψήφισµα στο
οποίο τονίζεται: «Με έκπληξη διαβάσαµε το
κατά πλειοψηφία ψήφισµα του ∆ήµου Γλυφάδας (το καταψήφισε η αντιπολίτευση)

σχετικά µε το θέµα της διαχείρισης απορριµµάτων που εµµέσως πλην σαφώς επιτίθεται στον ∆ήµο Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Θεωρούµε πρωτόγνωρο στα αυτοδιοικητικά χρονικά, όµορος δήµος να υπαγορεύει
στον ∆ήµο µας, για το αν µπορεί ή όχι να
χρησιµοποιήσει χώρο που απαξιωτικά αποκαλεί «λωρίδα γης», ο οποίος ανήκει στο ∆ήµο µας.»

ΣΕΛI∆Α 11

ΣΕΛ.13

Μεγάλη
συναυλία –
εκδήλωση στο
«ελληνικό µολύβι»
∆ιοργανώνει η
Αντιπεριφέρεια ∆υτικής
Αθήνας
ΣΕΛ.14

Κέντρο Κοινότητας αποκτά
η Μεταµόρφωση ΣΕΛ. 3

Τα δηµοτικά τέλη και το τεχνικό πρόγραµµα της νέας χρονιάς θα συζητηθούν, µεταξύ άλλων, στο δηµοτικό συµβούλιο Μεταµόρφωσης
που θα συνεδριάσει, σήµερα, Τετάρτη 16 Νοεµβρίου 2016, στις 16:00.

Επιλεγµένα
έργα λόγω
οικονοµικής
στενότητας
ΣΕΛ. 10
Παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, ο ∆ήµος Αλίµου πραγµατοποιεί διάφορα έργα στην πόλη µε στόχο τη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα