Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

8oC, 12.00

14oC, 6.00 μ.μ.

9oC - Υγρασία 52%-78% - Άνεμοι: B 2-1 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:07 - Δύση ηλίου: 17:12

€0.60

Óáí Ýíá áóôÝñé óå ìéá ãïýâá áëÜôé*...
ÅðéôñïðÞ
êáôÜ ôùí
ðëåéóôçñéáóìþí
êáé óôçí ÊÝñêõñá

Í

4 >>

α μην ψειρίσουμε και ‘μεις την επίσκεψη Ομπάμα και μάλιστα από μακριά. Άλλωστε οι ελληνοκεντρικές ερμηνείες της επιλογής
του να ταξιδέψει και εδώ, λίγο πριν παραδώσει την προεδρία,
μπορεί και να μην απηχούν το κύριο και το βασικό. Η προηγούμενη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου ήταν το ‘99, τότε που η διαμόρφωση της νέας γεωγραφίας ξεκινούσε από την υποταγή των Νοτιοσλάβων. Η συναισθηματική, λαϊκή αντίδραση δεν έγινε ποτέ, κυρίαρχη πολιτική. 3 >>

Costa
mediterranea
08.00 17.00
2.680 åðéâÜôåò

Tετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4294

ΔΗΓΜΑ ...ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 11 >>

Που βαδίζουμε κύριοι;

Ç ôý÷ç ìáò óôïí äéáãùíéóìü ãéá ôçí
ðïëéôéóôéêÞ ðñùôåýïõóá, áöïñìÞ ãéá
äéÜëïãï êáé õðáñîéáêÝò áíáæçôÞóåéò

Oé Êåñêõñáßïé ðïëåìéóôÝò ôçò áåñïóöáßñéóçò áõôïðáñïõóéÜæïíôáé

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο νησί υπάρχουν τέσσερις ομάδες από αρκετά μέλη ονομαστικά: ΦΑΙΑΚΕΣ, S.A.S, N.A.C και Κ.Ο.Α.Κ. Όποιος ή όποια ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει μια
μικρή γεύση ή να έλθει σε επαφή μέσω της σελίδας στο facebook, faiakeskerkyra, και να συμμετέχει ακόμα αν θέλει σε μια από τις προπονήσεις ή events που διοργανώνονται σχεδόν κάθε Κυριακή.
14 >>

Τοπικά

Αθλητισμός

Íá ðÜñïõí èÝóç Êýðåëëï ÅÐÓÊ:
ãéá ôçí ðáëéÜ ðüëç Ç äåýôåñç öÜóç
ìå ôñßá ðáé÷íßäéá
Σε λίγες μέρες τα μέλη του
Τεχνικού Επιμελητηρίου καλούνται στις κάλπες και είναι
μια καλή ευκαιρία για τους
υποψήφιους και τα απλά μέλη του να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το μέλλον
της Παλιάς Πόλης.
9 >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η κλήρωση του κυπέλλου της ΕΠΣΚ έβγαλε τα ζευγάρια της Β΄ και Γ΄ φάσης, με δυο
μεγάλα παιγνίδια με αντιπάλους
ομάδες της Α1, αυτά ανάμεσα σε
Λευκίμμη - ΟΦΑΜ και Θιναλιακό
- Ολυμπιάδα Καρουσά15 >>
δων.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα