Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016- έτος 17
αρ. φύλλου 4264-0,50 ευρώ
Με παραίτηση του αντιδημάρχου Θ. Βαφειάδη, αποχώρηση της
Εεκινά προβολές το ΑΣΤΡΟΝ
μείζονος μειοψηφίας εξαιτίας έκρηξης του δημάρχου και τον
Ο μοναδικός κινηματογράφος που απέμεινε στο νομό μας,
Σισμανίδη να βάλει κατά ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας
ο ΑΣΤΡΟΝ, ξεκινά από αυτήν την Πέμπτη τις προβ
για αδικοπραξίες των κυβερνήσεών τους σε βάρος το δήμου
σελίδα 3
Νύχτα γεμάτη θάματα...
Αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση
για την επέτειο του ηρωικού
ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου
Την Παρασκευή
Την Πέμπτη 17Νοέμβρη
στις 6:30 μ.μ. στην Πλα
συνέντευξη
τεία Ειρήνης οργανών
και προσκαλεί τους πολ
Τύπου θα
τες το ΚΚΕ
εξηγήσει τους
σελίδα 9
λόγους της
παραίτησης
ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Του ο Θεόδω
ΟΙ ΝΙΚΗΤΑ
ρος Βαφειάδης
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
σελίδες 3 &5
Του Αναστάσιου Αμανατίδη
Η ώρα της αλήθειας
σελίδα 7
Παγκόσμια συνάντηση αυτοάμυνας
ToΤΕΙ Θεσσαλονίκης παρέ
και πολεμικών τεχνών στο Κιλκίς
λαβε το κτήριο από τον εργολάβοι και καλεί το
μητρικό του παραρτήμα
τος Κιλκίς ΤΕΙ Σερρών να το
σελίδα 8
παραλάβει κι από σήμερα
Τετάρτη αποσύρει την φύλαξη του. Επιτροπή παρα
ELECTRO
λαβής συγκρότησε το ΤΕ
Σερρών και τώρα αρχίζου
ΚΑPEnΗΣ
τα δύσκολα καθώς για τη
λειτουργί
α του απαιτούνΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ται πολλαπλάσιες πιστώσεις
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ
σελίδα 5
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Διήμερη Περιφερειακή Εκθεση
Ανακυκλωνονταs us παλιές
ηλεκτρ
βοηθά
τα σχολεία τ
με ειδικές
Κογένε
IES, του Δήμου μας
Δικτύωσης στο Κιλκίς
προσπάθειά μας με ΔΩΡΑ
Νοεμβρίου 2016. Στην Εκθεση θα συμμετάσχουν
Στο πλαίσιο του έργου "Business Environmen
35 εκθάτες
or Ecoστημα μας:
nomic sustainability in the Cross-Border Region Strumea
από την περιοχή του Κλκίς, 20 εκθέτες από το Δήμο ΣτρώKilkis-Kiceνο" (BUSINESS CIRCLE 5-ΚΚ) [IPA Cross-Border
μνιτσας και 15 εκθέτες από το Δήμο Κίτσεβο της πΓΔΜ,
03-30
Programme Greece-The former Yugoslav Republic of Maceτων οποίων οι επιχειρήσεις σχετίζονται με τρόφιμα,
dona] διοργανώνεται από την Περιφερειακή Εwότητα κλ
εστίαση, βιολογικά προϊόντα, μεταποίηση, κατασκευές επ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
κις, διήμερη Περιφερειακή Έκθεση Δικτύωσης στις 16 & 17 λων, επαγγελματικό εξοπλισμό κ
Πληροφορίες:
Τηλ.:234
22 622,22 722
Δημητράκου 2 ΚΙΛΚΙΣ
σελίδα 12