Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Πρώτα θετικά σημάδιαRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
wwwimerisiagr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΙΤΗ IS NOEMBPIDY 2010 ΕΤΟΣ 09ο AP ΦΥΛΛΟΥ 20382
ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΟ
αλκοόλ
HARVARD
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ
OINTAΛΤΟΝ
ΤΖΕΗΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ
ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ
Τα καλά στοιχεία για την οικονομία «όπλο» στις διαπραγματεύσεις
Πρωτα θετικά οnuαδια
Αύξηση 1,5% στο ΑΕΠ-Τέρβασn16σ. στα έσοδα
Ιδιαίτερα αιοιάδοξα τα οoixεία
Πρωτογενές πλεόνασμα
Η πορεία του ΑΕΠ από το 2008
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την ανάlmuξn
nολογισμού 2016
οτο τρίτο τρίμηνο του 2016
Ελιίδες για έξοδο αllό inν ύφεon
Ο lκανοιιoinτικά τα οιoxεία και για
my lορεί τον εοόδων οτο 10μnνο
της Χώρας με ιriv ιροlκα σελ. 4-6
10 12
Στήριξη για το χρέος περιμένει η ελληνική κυβέρνηση
ΕΦΟΡΙΑ
Στάση αναμονής από TXΣ
Χαμηλώνουν
Υποδοχή Μπ. Ομπαμα
Ξεκίνησαν
οι συμψηφισμοί
01 τοVol τώρα
μεγάλες προοδodες
για την Εθνική
με των φόρων
με οφειλές
Ο Γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας
Ο ενότητας τον διευθε)Ο Αυτόματη
η επίσκεψη του πλανητάρχη
Ο θερμή δtλωdη στήριξης
τους φορολογουμένους
Το χρέος εmalτεf το Maξίμου
Ο Εγrνwνouρώτο 92.958
σελ. 6
Ο 0 ομπαμα da μιλήσει
τις θυolEς του ελληνικού λαού
Πειραιώς, σελ.3
θύνοντα σύμβουλο.
Αναφορές στη Δημοκρατια
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Αναμένεται
Πρόγραμμα
στο Προσφυγικό τημα
Εγκύκλιος
του ΟΑΕΔ
Σε κατάσταση
Νέο «Κούρεμα»
για 10.000
Πολιορκίας
στις συντάξεις
άνεργους
η Αθήνα
του Δημοσίου
προέδρου. aΚαλαm για
συμπλήρωσαν έτηaοφάλαK
νο διήμερο,σελ. 8-25