Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Επίσκεψη υψηλών προσδοκιών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 98ο ο Αρ. φύλλου 29390 Ιδρυτής: Α. Βλάχος
ΣΗΜΕΡΑ
Επισκεψη υψηλών προσδοκιών
αβεβαιότητας
ΛΟΓΏΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Αύξηση ΑΕΠ 1,5%
στην Εθνική
Στην Αθήνα σήμερα οΑμερικανός πρόεδρος Ομπάμα-Σεκλοιό ασφαλείας π
το τρίτο τρίμηνο
Τράπεζα
δημόσια στήριξη
ροσπά- δήλωσε
θα διαβεβα
Κυπριακού.
ότιοδιόδοxόs
υποστηρξ
λάγωτηςώθησης
Αθήνα οΑμερικανός πρόεδρο Μπα- απμούνότιnaιλογή
tναι πιθανό
ΤΟ. Σε κλob
θα είναι σημ
Δεν έλαβε αποφάσεις
ορατά τα σημάδια ανάκαμψης
ρω Ομπάμα. Μεb
αμερικανική τουργήσει ενισχυτxά
αύριο nΑθήνα,με4000
στήριξη
θα υποδ
ενδιαφέ
από 300 Αμερικανούς
τροχιά πρεπε να ολοκληρωθεί
Πρόεδρος
ΔημοxρατlαsΠροκόπns ομ
ενδεχομένο
στα Παρατείνεταιnαβεβαιότmτασε σεσn
Παυλόπουλος. Η ελλη
θα βρεθ
οποία θα περά
E8νιαas Τράπεζας.
κρίσιμων
προέδρου
Αμερικανός πρόεδρος ώστενα αποτρέρουντιπόν
Το Ταμείο Χρηματοπιστ
για το φλέγον
ζήτημα τns αναδιάρθρωσης
του αναχωρήσει από
Ομπάμα
Κρατική επιθ
θερότn
τέληξε ούτε χθες
συγκεκριμένο από pom,οφή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ενδεχόμενα ανοικτά.
n άποψη μεταξύ των
Το φεγγάρι «αγκάλιασε» τη Γη
νικού συμβουλου
νηθούν αδιo8ικοσtεs
γενικής συνέ
υπάρξουν διουmτxέs
τράπεζα, οριστική απόδεν ελήφθ
ότητα συνέ
Ενιαίο Εποπτικό Μrxανισμό
Ευαγγελισμό,
τάχθηκε κατά
ρόπολη,Συγγρού-Φιξ.
Ηλnσns συνέλευ
Ο διε
σύμβουλο
δάκns προσπάθ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
δεν υπήρξε πρόθεση ρήξns
Σήμα κινδύνου
βουλίες εξομάλ
από τους εξαγωγείς
εκπέμπουν οι εξαγωγεi
Εως 25%
ψη ρευστότητας.
μείον οι νέες
τρατηγικήςπροoωνίζονταιένα δύσκολομέλλον.
συντάξεις
ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Εκλογή
Στο Δημόσt
φιλορώσων προέδρων
ασφαλιστικό
οδmγού
Δημοσίου
ώσειs 5% έως
25% για τις νέες συνoωναpiαο Ρούμεν
υπολογισμού, προκύπτ
από τmν
Μποpiσοφ υπέβαλε αμέσω
εξέδωσε χθες το Γενικό
έpδισε το52,
ασφαλιστικού νόμου
φεγγάρι
απότην Ακρόπολη Μγες
γαλύτερη πανσέληνο
τρούγκαλου. Στους μεγάλους χαμέ
αυτό το φαrνόμε.
πνοής 348.4
ήταν το μακprνό 1948, ενω
είναι ξανά
18 χρόνια, τον Νοέμβριο
Συνταγματικό Δικαστήριο.
λαμβάνονταιοι δnμόστοιυπάλnλοι
ποxωρήσει από
3 Μαtου 2016, θα λάβ
Δημοψήφισμα ΟΤραμπ στελεχώνει τον Λευκό Οίκο
σύνταξη
λογισμέ
προαναγγέλλει προσωπάρmeοελλmm
δύο συντόEas, καθώς
yωγήςΡάνςΠρίμπους-Τηλεφωνική
ανία με
κύρια σύνταξη άνω
ο Ερντογάν
αναλάβει πρό- αξίωμα
τβεν Μπάνο
3.000
προέδρους τόσο
εδρος. Προσω
Λευκού πρόσωπο
ριζοσπαστικής εναλ
Γαλλική Πρεσβεία:Η
τιμdρ Πούτιν όσο
oixουαναλαμβάνειο ελλmνικής
την ένταξη στην ΕΕ
Ντόνα
τόναλντ Τρ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Τραμπ,οοπolos άρχισε να επλέ
τικής επίθεσης
ελικό
καταγωγnsΤζορτζΤζττζtxos. Σελ3
Ιστορική
ευκαιρία
Κοινή επιλογή
Δικαστές:
Σταϊνμάγερ
εξαιρετική
Υπ Ερντογάν
μανός υπουργός Εξωτερικών
ίδρυση έ
ίδια ομιλ
ούρxοs nγέms εξ
Συμψηφισμοί
ακόμη αρκετοί
επόμενος πρόεδρος
Ευρωπαxού Κοινοβουλου
δημοκρατίας,
οποίος μαnμέρα
ένα στρεβλό
είχε θέσει
ερασμένο πρίσμα.
μψηφισμοi,
όμως, έχουν αλλάξει
και μα4
μάγερ θεωρείται προπομπός
νέωonς του κυβερνητικού
γάλη πλειοψηφία
θερμοκρασί
Οιτεταμένες σχέσειsμεταξύ ΕΕ και
σμού Χρ
τά τις βουλευτικές
ζέστης, καθώς
γούς Εξωτερικό
12 βαθμό
συνεδρίασή τους. Αυστρία έθε
κοσμiωs. Εναι
γείο Εξωτερικων προαλεipε
διακοπής
ατεύσεων,υποσmρίζοντα
Μάρτιν Σουλτς.
δεν πρέ
προεδρία του ΕυρωκοrνοβουλΤουρκία δεν έχει θέ
πάει χαμένη,
λήγει στα του χρόνου.
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Ελευσίνα 2021
Ο Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα
Μπορεί ο βρίσκε
οξικών ρυθμ
οποίες δημ
θερμός έnorviς
εγόλοβαθμό
ζει τυπικός,
σεωWIς στο δημ
Πρόεδρος
Μ. Βρετ
μβολο- ορόσημ
αποδοθεί EMκρινή ήροσδιορισμέ
ρότητα τηςαρίθμητικήΟ
ορισμένα
Αμα τος: Από τις αμερκονικές
ψηλές
πρώτο βιομπxαντόκέν.
λαβε αποζημί
ρπτές,εξόφθοhα υπερβολικές
ύουσαςτηςEupώ
μορφή μnόσμου
ωστόσο,ολάγος
ώδεo αγορές
ξαιρετικά
μένειλογος
κές με
βαρύτη
πεδoόπου μπορούν να μελετηθούν
έρθει δουλεύοντας γαxρόwα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα