Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
www.attikovima.gr
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
την εφημερίδα μας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και στο διαδίκτυο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΙ ΕΠΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Νέες ρυθμίσεις για
Μητροπολιτικό πάρκο
τα εγκαταλελειμμένα βρέφη
πρασίνου στο Ελληνικό
λειψης βρεφ
αρέμβ
σελίδα 3
ΣΕΛ. 6
μεια, μ
Εισαγγελ
Αρείου Πάγ
Τρομοκρατική επίθεση σnlολΚήΠρεσβεία
Περιφέρεια Α
με προεξαρ
ΣΕΛ. 8
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Μία πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
γα την προώθηση της ισότητας ων φύλων
Επικεντρωμένη στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
πολιτική Σκουρλέτη
10 Νοεμβρίου στην Παλλήνη
δημόσια διαβούλευση για την
σελίδα 5
προώθηση της ισότητας τ
φύλων και τη σύνταξη σχεδίου
δράσης για την Ανατολική
ΕΛΕΝΑ
Αττική
ΣΕΛ. 12-13
10 λόγοι υπέρ του υπό
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Α
αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ
ς ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία
της Περιφερειακής Επιροπής σότητας
σελίδα 7
Π.ΕΠΕ Ατικής προχώρησε στη διοργά
νωση δημόσιας διαβούλευσης, σε συνέχεια
της πρώτης παρασκευαστικής συνάντησης
εργασίας που πραγματοnonθηκετovπερα
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
σμένο Μάιο στα γραφεία της ΠΕΑΑστην
Παλλήνη με στόχο τη διερεύνηση της δυνα
Δήμος Αμαρουσίου:
τότητας σύνταξης σχεδίου δράσης για τη
συγκεκριμένη περιοχή
Βιωματική εκπαιδευτική δράση
απ' τ' αμπέλι... στο κρασί
Η ΚΕΔΕ
Δήμος Χαϊδαρίου:
Κηφισιά, Δροσιά, Παλλήνη,
Προστασία πρώτης
Εγκαινιάστηκε ο νέοs Παιδικόs
Πεντέλη και Ν. Πεντέλη
Σταθμός
στο Εθνικό Κτηματολόγιο
ΣΕΛ. 3
Δήμος Αγίας
ΣΕΛ. 5
Η Περιφέρεια Αττικής στη ΣυμΔεντροφύτευση με τα ΑμεΑ στο
Στs 12 Νομβρίου ανοήει
μαχία Πολιτειών και ΠεριφεΠάρκο «Σταύρος Κώτσns
τsmλεs τηs n 54n Πανελρειών για την Κλματική Αλλαγή
σελίδα 15
ΑABArm ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Η ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ