Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TIΔΗΛΏΝΟΥΝ ΟΙΚΚΤΣΕPMENΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΣΕΛ 3
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡl
Κρίσιμα 24ωρα με
Παραχαράκτης της ιστορίας η ΠΓΔΜ
φόβο επίσχεσης στον
Μήwμα προς την ΠΓΑΜ να εγκαταλείψει τον
ολισθηρό
καταστροφικό» για τη διε
ΟΑΣΘ από Δευτέρα
θνή της εικόνα και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της
δρόμο του «ευτελούς κιβδηλοποιού
και παραχαράκτη της Ιστορίας» έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. ΣEA5
ΛΕΠΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12-11-2016 Ι ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6687 /ΕΤΟΣ 23. www.typosthes.gr
ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙΣEOΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ STARTUPS
Δίωξη σε δύο
KATANA: Πρωτοποριακή χρηματοδότηση γα καινοτόμα προόνια
καθηγητές
για κονδύλια
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ
ΑΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Νέα μάχη
για το 4,5%
της Σουρωτής
σε κονδύλι της Ευρωπαϊκής
Lνωση, το οποιο προοριζόταν για επ
στημονικές εκδηλώσεις, φαίνεται ότ
θηγητές
Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής
ου ΑΠΘ. ΝΕΑ 3
Σχολή
ΣΕΛ 3
Ανοιχτή δημ
10 ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
στική
διαδικασία για την πώληση των
«φυσιολογικοί»
702.472 μετοχών
στην εταιρεία «Σουρωτή ΑΕ
ΟΙ μετασεισμΟΙ
τοπικός Αγροτικός Συνεταιρ
στο Κιλκίς
ό έργο KATANA, τ
γει μία εντελ
υγχρονη προσεγγιση για τη χρημα
που 4.5
της εταιρείας και εκ
τοδότηση και την επιχειρηματική κατάρτιση στον αγροδιατροφικό τομέα, παρουσίασε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη
των θεσμικών μετόχων. ΣΕΛ 10
το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων. ΣΕΑ 7
ΤΑΞΙΔΙΑ
ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΗΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Απόδραση στην
Αδριανούπολη
10% τωνEW πάσχει
από χρόνια πνευμονοπάθεια
Ο νούμερο ένα προορισμός όταν σκε
φτεί κανείς την Τουρκία είναι η Κων
σταντινούπολη. Ομως η γειτονική μας
χώρα έχει και άλλα μέρη που α
ει τον
κόπο να επισκεφθε
ανείς. ΣΕΛ 16
Βασανίζουν την κοινωνία οι συνέπειες του καπνίσματος
ΣΕΛ 3
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Το κάπνισμα και οι συνέπειές Πνευμονολογικής Εταιρείας τη 2η αιτία θανάτου παγκο
του συνεχίζουν να ταλαιπω
το 10,6
των Ελλήνων πά
σμίως στους άντρες. Σήμερα
ρούν την ελληνική κοινωνία
σχει από χρόνια Αποφρακτ
των Ελλήνων κα
το 35-45
με αποτέλεσμα να αυξάνον
κή Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ
ξει, ενώ στα ανεπτυγμένα
σε τράπεζες μετά
συνέχεια ο
ασθενείς με
από άσθμα ενώ ο
κράτη το ποσοστό των κα
και το 9%
Χρόνια Αποφρακτική Πνευ
από 15
καρκίνος του πνεύμονα εμ
από 8 χρόνια
μονοπά θεια. Σύμφωνα με φανίζεται όλο κα
έως 20%, τονίζουν οι επιστη
σε μικρο
της Ελληνικής τερες ηλικίες κα
αποτελε
μονες! ΣΕΛ 8-9
στοιχεία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα