Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Μειωμένα τιμολόγια ΔΕΗ υπόσχεται σε επιλεγμένους Δήμους η κυβέρνηση »ο
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:pan1983 @otenet gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡςalΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγ
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 24
Αρ Φύλλ
Τσιμεντοβιομηχανία:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ανα μικές οι προσδοκίες για το 2017
Βορείου Ελλάδος
τόνωση της εγχώριας ζήτησης το 2015
έλλειμμα στην πρόσβαση των εταιρειών σε φρέσκο κεφάλαιο
Αναγκαίο
BΗSTζητούν οι επιχειρηματίες
nfobank Hellastat
για να επενδύσουν
Σημανική
Πώςοι ίδιοι οι επιχειρηματίες αξολογούν τις επενδύσεις,
μείωση
TΙς θέσεις εργασίας την πορεία των εσόδων τους κα
Των καταθέσεων έλλειμμα στην πρόσβαση των εταιρειών σε φρέσκο κεφάλαιο. Αναγκαίο το σταθερό και δίκαιο φορολογικό περβάλλον
φανio
Έλληνε
ημοπες γο την επομένη διετία, σύμφ
ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. από
με ρευνα του Entrepreneurs'
Organization (ΕΟ) για τον Δείκτη
3μηνα έντοκα
Enχερηματικότητας στη χώρα μας.
Πρόκεται ενα ισχυρό δiKTU
επιχεpηματές που απευθύνεται σε
Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσ
άλλους επιχειρηματίες το οποίο
Ελληνικό δημό
ό τη δημοπρ
ιδρύθηκε το 1987 και πλέον αρBμε
3μηνης διάρ
γραμμ
η ημερομη
περισσότερους από 12.000 επιχειρείναι η Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016
Πραγματοποίησε σήμερα
ημοπεςμέη και 160 nαρορτηματο σε
50 χώρες
μεταβλη
ς προσφορ
ρΚαλύφθη
του δημοπρατηθέντος
Στα δύσκολα
ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκα
φορές.
αγορα μεταφορας
containers
ρνηθε
φορέω
ψει τη συζήτηση
Μούδιασμα
βούλευση σχ
Πώς «διαβάζει» η
πολίτευση την εκλογή
Τραμπ
εξέφρα
ροεδρο