Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Λαμπρός εορτασμός τουAγioUMnνή
ΣΕΛ 2-3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ4870 .ΤΙΜΗ 1 € .ΣABBAT012NoEMBΡΟΥ 2016 www.neakitigr
Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επτροπή
μελέτες
Ο llαμια ακόμη φορα υποσχέσεις για τομεγάλοέργοποuαπαιτείηΚρήτηεδώΚαιπολλάχρόνια
ΣΕΛ 9
Αθλητικές Ιστορίες
ΣΕΛ.20
Υγεία ΣΕΑ 12
Κρήτη
ΣΕΛ 8
ΑUBαίρεΤα
ΣΕΛ 11
Υ/nλή ανεργaακόμnκαστο Ετοιμάζονται ανάγa
0εθισμόςστoδιαδίκτυο
0λυκειάρχηςΚρουσώνα...κάνει
μέσο τηςτουριστιαςπεριόδου κατεδαφίσεςσεξενοδοχεία «χτυπά και τουςKρnπκούς ρεκόρ στουςμαρaθώνιους!