Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησία: L &ΕΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. ο Έτος59ο- Αρ. φύλλ
Τιμή 0,60 € ο Σάββατο -Κυριακή 12-13Νοεμβρίου 2016
6.896
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο ΤηλΚέντρο26510 25.677,33791. Fac 26510 30.350 ο http:/Nwww.proίnoslogos.gro email [email protected]
Με τα σκήπτρα, δυστυχώς, να κρατά πάντα η Ηπειρος
Κατάκτηση θεωρείται πλέον στηνΕλλάδα ακόμη
Bouvκατακλύσaruριολεκnκάκά
άτης πόλη
πρόβλημα με
και ημερική απασχόληση, η οποία φτάνει το 62%! Ανε
PHασυνέπειαλόγωνκαιέργωνδεναφήνε περιθώρια αλλαγής Κίματος... Τα αδέσποτα στα Γιάννενα!
απομάκρυνση των σκυλιών
Μετά από ένα
στημα «ύφεσης",
αδέσποτα σκυλιά επέστρεμορφή προκαλώντας
αγανάκτηση
όσων γίνονται στόχος επίθεσης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
από ορισμένα ζώα
αρνητικό κλίμα διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας,
Παντού στην Πανεπιστημιούπολη βλέπει κανείς αδέσποτα. Και
"ζωηρά"
δεν αναμένεται ν'αλλάξti όσο ακολουθafrα μια αποδeδαγμfνα
εξωτερικούς χώρους (αριστερά)
εσωτερικούς...
Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα
χημένη ποAmκή στην αντμπumση της ανεργίας
σίας από την ανακοίνωση των
αντιμετωπίζει εδώ
κατάσταση με
αδέσποτα έχει
όπου η
ήνα Οκτώβριο.
αλλάζει Δυσnχώς, η ανεργία
στην Ελλάδα εία κρmκή Κ. Τασούλα σε Ν. Κο
Εηorτoαθα στημα στους
αρμόδιους τοπικούς
Ηπα της ελληνικής διπλωματίας
15ετίας!
διά στόΠροέδρου
υβέρνηση
της εκφράζει με
η έκθεση της ΕΕ για την Αλβανία
μφανί- ουργούνται
σει μια ιδανική εικόνα, η πραγΕκτενής συζήτησnxθες Περιφερειακό Συμβούλιο:
Γενικόλογες αναφορές χθες απότον
Η ολοκλήρωση του Ε-65
Γ.Γ. Επενδύσεων για το νέο Αναπτυξιακό
προτεραιότητα για την Ηπειρο
για την κατά
Την πλήρη αποτυχία της
Κομισιόν... προσπερνά όλα
ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής
σύμφωνες όλες
αρμόδιου νικές σχέ
ελληνικής Mat- από κοινού
με έκθεση δεδικήpες
ρίζει. θετικές τις σχέσεις
έλλειψε ωστόσο ο προχώρα μας!
Οικονομικό
Επιμεληme
And το απόγευμα
της γειτονικής Αλβανίας.
κανένα
wήματος από
σταματάνε οι mαγίδες
φορέων ήταν
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Α
προς την σωστή
ΕΠΙΣΗΛΜΑΝΣΕΙΣ
Δεκαήμερο «φωτιά»
Διαπιστώσεις
περιμένει τον ΠΑΣ
ΟιΥπουργοί άλλαξαν, όμως τα IT
για 4 παιχνίδια αποφασιστικής
Σεβασμός στη Δικαιοσύνη!..
ΓΡ. ΦΟΥΣΑΣ
σημασίας για πρωτάθλημα-xώτελο
αριστερά ψέματα παρέμειναν!
Δικη όρος Αθηνών-πρώην Υτουργός
Γράφει ο Α
κάθε δημοκρατική
μενη πολιτεία,
κή απόφαση
ελπίδα των πολιτών της. Σ αυτή
καταφεύγουν
αδικούμενοι, όσο
αναστολή των εθνικών πρ
την εμπέδωση της τάξης
της ευνομίας. Αυτά,
πορεία. Διότι μπορεί
πτωτική της βέβαια, υπό τη βασική πρotπόiεση, ότι
ιδίως οι κατέάλλαξαν, όμως οι δύσκολες
εξουσία, σέβονται απολύτως
Έλληνες πολίτες
ημερινότητά τους
Μος εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Δικαιοούνης. Αλλο, βέβαια,
συμπολίτες μας
δικαστκής απόφασης και άλλο
χρωστούν στην εφορία.
πιαiτης διας απόφασης η οποία, ασφαλώς,
αριστερά ψέματα
Το της Δευτέρας σ' όλα περinτερα
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ε ανofπiόpanορτάζKotο τελευταία νέα
του ΠΑΣ ΠΑΝΝΙ
Με όλα
τα γεγονότα του
ΣαββατοκύρωKOU
Και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα