Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Οι φόροι μείωσαν τα έσοδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧHΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΙΙ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 98
Αρ. φύλλ
20388
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
hath in
€ 1,50
σε διάσκεψη
οι φοροι μείωσαν τα έσοδα Δαρθρωτικά
Και Χρέος
Κοντά
για Κυπριακό
Υποχώρησαν κατά 9,2 δισ. από το 2009 παρά τα μέτρα 36,8 δισ. ευρώ
n ατζέντα
Πρόοδος
Μον Πελερέν
ορυμαγδό
μέτρων αύξησης
πό 89,36
009 διαμορ- φέτος. Σε όλα.
τά θα προστεθούν
Ομπάμα
ελήφθ
λαίσιο φώθ
καν στα
φορολογικά μέτρ
μφωνηθεί
80,1 δισ.
6, μειώθηx
άέφερε
εξαγγελία
μνημονίων
έσοδα
μοσίου
δηλαδή κατά 9,26
ήδη με
τους πιστωτές και θα εφαρμοστούν
λύμερούς διάσκεψns γ
μόνο δεν
δημοσιονομικά μέτρα
και n
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
πριακόn σημαντική πρόοδος
μένου να επιτευχθούν οι δημ
ρίκνωση του ΑΕΠεκανds αποτέλεσμα,
τελευταία επταετία ελήφθ
συνομιλίες
μικοί στόχο, από
έχουν ληφθεί
Κομnσών,nσυνολuαa μέτρα περ
πώνύψουs 35,8 δισ.
φωνα με τα στουoεία
ροέδρου Νίκου
μάτραώous 358 δισ.ευρώ
σwλοs φορολογική επιβάρ
ξηθεί από πά
37,6%
τά33,16
ουρκοκύπριουnγέεσόδων Ωστόσο,
έσοδα
κονομική Εβδομάδα,
χρέους θα αναφερθεί,
Μουσταφά Ααντζi
MovΠΕ
Λευκό Οίκο, ο ΑμεΕλβετίας. Σύμφωνα με
ρικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα,
πληροφορίες nπρόοδος αφορά
την επίσκεψή του στnvΑθήνα
Σίγησε nφωνή του Λέοναρντ Κοέν
σημειώνοντας ότι
υνδυασμό μ
θέματα τns εmστροφήs των πλnθυσμών,
μεγαλύτερη διαφά
ποσοστού εδάpous
επενδύσεων μπορεί
ενώ ακλaδίoγια
εραιτέρω εξεθεinοικονομία σε πορείαανάπτυξns.
λίξεις είνα
aδucή ενημέρω
υμφωvi
κριτηρίων
βοnθόs σύμβουλος Εθνικής
συζητούσαν αργά χθεsτοβρά
Ρόουντς ανέφερε,
δύο ηγέτες.
βράδυ, άτοΑμεριανόs πρόεδρος θα εκφράσει επίσ
ΣΗΜΕΡΑ
μεταξύ, το σχέδιο
επίσκεPn
ΕΛ.ΑΣ. γ
Ομπάμ
ΔΙΑ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ρότερον
ποφάσi
Αμερικανός πρόΤουρκική NAVTEX
εδρος να εκφωνήσει
ομιλία
εγκλωβίζει
Πνύκα, όπως αρχικά εκε
το Καστελλόριζο
προγραμματιστεί.
άβημα
ρηματική δι
τραμμένο της
Από τα έτοιμα»
ρΚική
ρεσβεία
Αθηνα
Χθες το βράδυ λόγο
ρκικού Πολεμικού
οι συντάξεις
οία εγκλώβιζε
στΕλλόριζο
στρατιωτική ά
Τα τεχνάσμ
τικά πυρά
Προγραμματιζότα
για σήμερα
ρίτη. Γ
αράεδάφους ελλη
ταφεύγουν οι διοικήκής κυριαρχi
γορείΠΑθήνα
σεις των Ταμεί
Ελλάδα ακύρωσε
συντάξεις. Ο ΟΑΕΕ εξάντλησ
ρκική
VΤΕΧ. Αναμένετα
με μεγάληδιαύγεια όλα
μεγάλα ηθικά
ολιτισμικά ζητήμ
δυτικού ανθρώ
ήρξε ένας από
κρατικό προϋπολοθα πράξει αύρι
δαιότερους
ργούς
έγραφ
ςτο τέλος.
δος τραγουδοποιός
λογοτέχνης Λέοναρντ
εννεάμηνο
λικία 82
ς πίσω
λευταία
Είμαι έτοιμος
ριοχή
έφυγε
κό έργο. Σ
νέντευξη
χρονιά θα δανειστεί από τοΑσφαΕλπίζω να μην εί
δυσάρεστο. Μέχρι εδώ ήταν για μέν
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ίο Ταμείο
λισης θα ρευστοποιήσει ομόλογα 70
Οι προϋποθέσεις
ρώ για να πληρώσ
τις σ
Ο Ρέντσ. κατεβάζει τη σημαία της Ε.Ε
για «κούρεμα» οφειλών
Η στοματική
τάξεις Δεκεμβρί
άλλο τρικ
«πάγωμα»
Κόφτες για τις
ρήσεις
έκδοση νέων συντάξεων.
υγεια σε Κριση.
δώδουν εξωδι
κό συμβιβα
βδομάδα
σμό γι
δάνειά τους
ους Ελληνες
θεσμοί. Οι
ρήσεις
θα πρέπ
EXουν λειτουργική
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
δοφορία
ταβάλο
υγεία έκαν
ράβολο συμμετοχής. Οικονομική
γαλύτερες αεαττώσειs
Πληγή
Εβδομάδα,
μέσω κρίσης.
τρική δαπά
ελλnνu0ών
ρων από 1,95
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
στους θεσμούς
ρώ μέσ
09 (43
Συνεργασία
bταν αποφευχθεί οιακρότn
695 ευρώ μέση ετήσια
δαπάν
θεσμικές ακροβασiεs,
Ελλάδας-Ρωσίας
μαίνa μείωση
τηλεοπτικό τοπioθαμπορούσε
Πολύπλευρη συμφωνία για συνερείχε ρυθμιστεί εδώ
τομείς της επιστήμης,
δημόσιο δuοτυο οδοντιατρuαis φρον
θετικό είναι
γεγονός ότ
της τεχνολογος
iδαs,
τρέφονται όλο και
tνεσn, έστω
υπέγραψαν χθες Ελάδα
ερισσότεροι πολίτες,
λειτουργεί,
τώρα μπορούσαμε όμως
μφωνα αφορά κοινές
πomμέν&υπηρεσίες
είχαμε αποφύγει όλα ό
κηρύξεις έργων συγκεκριμένα
της Ευρωπαϊκής Ενωσης
doζΕ επιδεικτικά από τοφόντο
γραφείο
τραυμάτισαν
τρων Υγείας
αγpoδιατροφή ενέργεια, αεροναυΠρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι
ρόσφατη διοδ
ΟΡέντσι ζητάει από
τικό κλίμα
ριότερο,
φαρμακευτική, συνεργα
γερασμένο προσωπκό
με ελλείψεις
ΚυβερνηDΚές προτάσεις
δημοψήφισμα
4ης Δεκεμβρίου,
θεσμού
ερευνητικές
δομές κονού
εξοπλισμό.
προκειμένου αέχειnκυβέρνησή του δύναμη
διαπραγματευθεί με
ενδιαφέροντος και ανταλλαγές
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Διαδηλώσεις κατά Τραμπ
Traveling light.
ξεφορτώνοντα
χρήματα οι Ινδο
ΛέονάρντKoένήταν όπω
σία τους
μετράει περισσόθέση
τέλος της υής
μελαγχολική, επιβλη
ρουσία τους ακόμ
ΔEvξαναδουλεύ
αλιές
δα,σελ. 16
κά παρού
Ισως γιατί τότε αναλαμβανόμoστε πως
Λυδία Κονιόρδου: Δεν
ένας κόσμος από μόνη
όL θεωρούμε δεδομένο, μόνο δεδομέΛέοναρντ Κοένδεννοσταλγεί, δεν
λογούμαι γ
Ομως ούτε φωνή
δενεί
στρέφει στο παρελθόν.
Ταξιδεύει ανάλολογέςμ
αρκούν γι
ερμmνεύσ
εκλογή
Ντόναλντ Τραμπ
ng light
φρα (atr
λύρικό πένθος
ολοένα
διευρυΚακά, τιςviApερική,
υργός Πολιτισμού
ηλικία νόμ
εθνολαϊκισμό, με
τις ήττες.
θυμίες και τις
μιλάε
ΟΙ στίχοι
ύφος του, πολύ
λουθο δDoσμό
διεκδικήσεις, τα πάθη
υς θυμούς.
εμφυλιοπολεμική
θεατρικό ρόλο της
ρόσφατου τελευταί
άλμπουμ
αίτηση ή
τμόσφαιρα
Δεν ενα
μερινή
darker» ήταν
κές αxές
εξαντλητικό ρόβ
ογρόφεις πρ
ΠροWελία
τέλους: I'm ready, my
Κοέν καλεί σε αναδίπλωση
ύστερα
κόσμο για
Ντόναλντ ΤραμπΠραγματοποi
Lords λέει
μόνιμο τραγούδι
ερ συλλογή. Οχι νοσταλγικά. Κοθόλου
ορευθεί
διαρκώς άγνωστο, νέο
Λεωφορεία: Βλάβη εν κινήσει
ήσαν, για δεύτερη κατά σειρά
δεκάδες αμερικαεένο επόμενοο στίχοι Περrγράφουν τ
μάλιστα. Οπως είχε
(23/10)
Προοδώρ
Αντέχουμε 0Koένδ
ΟΣΥΧθες
Mκές πόλεις απιβιστές
ού για τα ανθρώπινα
ίσθημα εrmleaving the table
μΚοέν, ένας από
ρδιώνει δεν μας ενθαρρύνει
Πρω, επιβεβαώνοντος
τραγική
δικαώματα
τς Πολιτικές ελευθερίες. Ο νεοεκλεγείς
of theg
κύριους λόγους
τέρας μου είνα
Εξημερώνει
μας τείνει
Πρόεδρος αρMΚόέκανελόγο για
επαγγελματίες διοδMu
τραπέζι
Mδι τελεί
για μένα)
διαφορετικός από τους σύγχρονους
σμού,
μία της εταιρεία
προμηθευτεί
συνέχεια όμως
Πάθος τους
Συμβαίνει με τους μεγάλους δημιουρ
ότηxρυσή εποχή από
γομουρμουρίζοντος: Υπάρχει
ελαστικά
φωτογραφία, στημιότυποαπόμ
μεγάλnμοςχώροs.Στη είναι ληγμένα
χωρισμοί να είναι δύσκολοι
είναι ότι μιλά
μια ρωγμή έτοιπερνά
γολη συγκέντρωση,
τένβερ
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑΤΖΟΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ. Ζωή, σελ. 1ο ΑΔΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ. Ζωή, σελ. 20 ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙ ΜΑpEL Ζωή, σελ. 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα