Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επαφές Κουντουρά με φορείς της τουρωτιχής αγοράς
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -το:1.00Ε ΑΦ. 4813 Παρασκευή 11.11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Προσωρινή διαΕνωση Ασφαλοπιχdν
Πιτσιόρλας
Λύσεις για το Επwoυρwo
Μεγάλη εμπειρία
κατάσχεση στην
τον αυτο ινήτ
η προεδρία του ΤΑΠΕΔ
Αύξηση 20% στις νέες
Το ΙΚΑ
νήλθε μ
ατά της ΕΛΠΑ
εξασφάμε προσωρινή
δίκη, την
μέχρι την
άδειες wοφορίας Ι.Χ
ματείου
συμβεβλημένο
σημάτων
Η 663η για
ασφαλιστικά
στις 30.01.2017
Μέχρι τότε
οποιαδipτοτε μεταβολή περ
χείων όπως
όποια άλλη διοικητική ή
grτά η ΚΕΔΕ
Η ΒιοuήΗλιο. Την προστασία της π
Στην έκδοση άμεσα πράξη
θέτηση
μοθετwoύ περιεχομένου για
Τατούλης τόν
πως είναι
προστασία της πρώτη
σημερινή
χατουλας από πλειστηριασμούς κοσμήoxονquκή xαι κοι
για χρέη μικροοφeύ ετών προς
πλειστηρ
τους Δήμους από την ανή
σή του,
ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπως ποσών.
μεταδίδει το ΑΠΕ.
uoγή Πρotσταμένων
Κέντρο Ελspου ΦορολοΜεγάλου Πλούτου
γούμε
Κέντρο
Merck
Επιyτιpt
Τον Οκτώβριο του 2016 wυκλοφόρησαν για πgώτη φορά
Διαψεύδονται δημοσιεύματα για
ΚΕΜΕ,ΕΠ.) αλλά
9-479 Ενητα, αριθμός αυξημένος χατά 20% σε σχέση με
Δ.Ο.Υ., προχώρησε
Γενικός
τον αντίστοιχο μήνα του 2015
άνοδο 12,7% εμφάνισε το
Γραμματέας Δημοσίον Εσόδων
ίδιο διάστημα η wwλοφορία νέων μοτοowλετών.
Παgyος Πασύής, μετά την
εσωΗ0μματιχ0 ανασχηματισμό
ή διαδικασία
προβμενες διατάξεις
ολουθείται πλέ
Γ.Γ.Δ.Ε
Διnpetδουν χομματικές πηγές φέρεται σε λακωνική, άτυπη Σημαντική βελτίωση εμφάν
της Ελληνικής Σ
σε τον Οκτώβριο η χορήγ. Αρχής Ειδι%ότερα, σύμφωτης ΝΔ δημοσιεύματα
φήμες
Ενημέρωση πης ΙΙeιραιώς.
περ( άμεσου
ανασχηματισμού αξιωματιΤα σχετικά σeνάρ
ρίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και Οκτώβριο του 2016 κυκλοφκή αντuτολίτευση: «Δημο- ταίες ώρες άρχισαν να παίρνουν
μοτοσικλετών
για πρώτη φορά
σutύματα στον γραπτό, ηλεκτροδιαστάσεις και χρί0ηxε σκόπιμο
9.479
Α' Υποδιευθυντής Ελέγχων
μιλούν για δήθεν ανασχηματιΜητσοτάκη
να λείσουν άμεσα.
Γλούμης
σμό στη ΝΔ, δεν ισχύουν»,