Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΕΜΠΤΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 460
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 13265
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T: 2103817 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F:21038 17 331- 210 38 17 281 E: [email protected] www.ihodimoprasion.gr
ΔΕΗ: Πόρτα εξόδου
Υπό κατάσχεση η ΕΛΠΑ
Διστακτικnn Ε.Ε
σε εργαζομένους
με χρέη 33 εκατ. στο ΙΚΑ
προχωρημένης ηλικίας
5 εκατ. στο Δημόσιο
για την σαρωτική νικη Τραμπ
Και εκατ
ρια γ
στους εργαζόμενους
μα εξετάζει η δ
στις Ηνωμένες Πολιτείες
χείρηση
δεινή θ
ροχωρη
μβεβλημ
ΣΕΛ. 2
μεταβολή περ
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΡΩΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
μική πράξη. Οπως
ητική η
Ασφάλισης
Ολοκληρώθηκε το Data
Αλληλεγγ
η δίκη γ
ι στις Ιανουα
Center της Coca-Cola
με τη δ
HBC για 28 χώρες
έλεσης μιας
θα ρυθμ
ιράς αρμοδ
ΕΛΠΑ (π.χ. δ
θνή διπλωμ
Ενα υπερσύγχρονο La
μεγαλ
με γνώμ
μφερο
ργαζομ
γκλωβισμ
ριοχή της Ευρώπης
Η ΕΛΠΑ χρ
ης Μέσης Α
ης Αφρική
Όμιλος Coca-Cola Η
λληνικό δημό
g Comp
Coca-C
ργαζομ
ς 28 χώρες
ΣΕΛ. 3
ΑΣΕΠ 2Κ/2014:
Νέος Πρόεδρος
Προσωρινά
στην Εθνική Τράπεζα
αποτελέσματα
ο Π. Θωμόπουλος
από επιλαχόντες
ρόεδρος
λντ Τραμ
Αμερικής, Ν
κατηγορίας ΔΕ
Τον Π
Πολλά
η Θωμόπουλο
λντ Τραμ
ροέδρ
Ντόναλντ Τραμ
μεταβ
ς Βρυξέλλ
λογική εκστρ
ΑΣΕΠ, προέβ
Συμβούλ
Εθνικής Τράπεζ
μεταξ
νος πρ
με κρ
ΗΠΑ έφερ
Με ψήφους
45ος πρόεδρος
co Τραμπ θα πρ
Ντόναλντ Τραμ
θέλει μ
ην πλήρ
έντονο προβλημ
γεσίες
ς Σταθερ
δείχθ
μελών-χωρ
ΗΠΑ, ιδίως
Λευκό Ο
αρχη γ
ης ΕΤΕ, λ
διασφάλ
μαλής μ
ροβάθμιας Ε
ψει Υπενθυμίζετ
ξωτερ
δήλωσ
λάδου ΔΕ Τελ
βασης της
χε πρ
ότι μ
ή την Κυρ
ρία Φον Στορχ
γραμμ
ΣΕΛ. 14
ΤXΣ εκδόθη
Βερολ
ρωθυπουρ
ΟΤούρ
Ταμείο θ
Στη Γαλλ
πρόεδρος Φρ
Ο Βλαντιμίρ Π
λί Γιλντιρίμ
συνεχάρη τον Ντον
Εθνικής αμ
Τραμπ γ
εχαρη
λοκλήρ
ράπεζ
Ανοικτές 750
φημερίδ
Ντόναλντ Τραμπ γ
ς προεδρ
λογές
Λε Φιγκαρό, είχ
Στο τηλεγράφημ
«ευκαιρίες» εργασίας
Χίλαρι
ρόεδρος, σύμφ
Γκιουλ
με δημ
σε δήμους και ΔΕΗ
φημερίδας Σαμπάχ
depend
ς τουρ
ρόεδρ
ΟΤούρ
Πρόεδρος P
ργοτερ
γίπ Ερ
ργαζόμε
Με 53
ρίοδο αβεβα
Σύμφω
Τραμπ θα ωφε
Η Κομισιόν προβλέπει
μο, δημ
χειρη
κόλαό. «Ελπίζω
Στη Γερμανία
έτοιμ
ανάπτυξη 2,7
γκελα Μέρκελ
λογεί γ
ρόεδρο ό
θα οδηγ
λάβημ
για το 2017
ΣΕΛ. 15
ς αξίες
λος δρόμ
λευθερ
δημοκρ
ς ελευθερίας
Ομως Ρ
δημοκρ
μέλλο
δήλωσ
λογεί»,δήλ
ριοχής μι
Υφεση 0,3% γ
Ρυθμίσεις στο 48%
Ιερμανίδ
προσθ
ουλαφ
δοσης δ
μία θ
ερ Λα
των δανείων
ην ελληνική
υργός Ε
ργός ΕΕ
ύρκος
του ανακοίνωσε
ροδεξ
μάγιερ, δήλ
της Ευρ
ής Επιτροπής. Το ελληνικό
λντΤραμ
Γαλλία Μ
το Ταμείο
ρυθμο
άπτυξη
β' εξάμη
Παρακαταθηκών
ρόεδρ
7 (+2,7
Στο 48
ροβλέψ
ς ΗΠΑ
μεταξύ άλλ
η Κομ
ς Τραμπ διεθ
ξη θα εδρ
ην μεγαλύτερ
ρωβουλ
βελτιωμ
γκη, θ
ρξειμ
θμική μ
ρωί ο Πρόεδρο
αλντ Τραμ
γερμι
ης ολοκλήρ
Εναλλ
Συμβουλ
Χίλαρι Κλ
ά 2,3
αξιολόγηση
Πρόεδρ
ρίξφovΣτoρχ. «Πρό
ς οργά
Παράλ
ς της ρα
μεγεθ
Επιτροπής Ζαν Κλ
ργία θ
γωμα μερ
μη πρό
μόνο γ
υγχαρ
ΣΕΛ. 16