Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΟΕ ΑΦ,4812 Πέμπτη 10.
ΕΤΟΣ 20ο -TO
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Με 10 ομάδες
Entersoft
ΕΤΕΑ:
ξεκινά το bootcamp χαwoτομίαςl Στα 05.860 το ανώτατο όριο υπολογισμού
Χωρίς δwaίωμα στην επιστροφή
χεφαλαίου από 9/11
της Εθνικής
εισφορών
κτήριο Εθνικής
Ερχεται διπλός φόρος
ΕΤΕ ιδικά οδού Τράπεζας (επ
διαμορφωμ
-2,25% Πειραιώς mpact
tor powered by bank NBG.
για τις μισθώσεις Airbnb
Μετά από μια διαδ
ιλογής 59
ξάρτητου
ριτές
την Εθνική
χειρηματικό
προτάσεις για
be fi
live boot
Συγκροτήθηκε σε σώμα
Celestyal Cruises
το Διοικητικό Συμβούλιο
με αν AuraPortal
Πήγασος Εκδοτική»
Πρόεδρος ΔΣ
της 4ης Νοεμβρίου 2016, στnερο- Στίpος Αναστασίου cνέτης, Μελος
Τthpce σε Σώμα
το νέο Δ.Σ της
ΑΣ. Ecτελeστsεδ ΜΕλος- 3. Θωμάς
Εταιρίας, εξαετούς θητείας,
τοoποίο
Αριστοτέλους Σιωtπουλοs, Μίλος
εξελ6m δυνάμει της 4ης ΝοεμΜη Εeτελεστκό Μέλος. 4
Δ.Σ.- Ανεξάρτητο
Μετόχων
ως ισχύει ιδιότητ
μελών
Μέλος 5. Λάμπρος Βασιλείου
Ελε- Φώτογλου, Μέλος Δ.Σ.-A
Δ.Σ. ως
Μη Εtτελεστtt6 Μέλο
Φώτιος Γeωg γίου Μεωρτολας,
Η Celestyal Cr
της με την
Τι προβλέ
σχέδιο νόμου για την πάταξη της.
Aur Port
προμηθευτή
AuraPo
υς φιλοξενίας. Πρόστιμο 50.000 ευρώ για όσους δεν εγγρα
Management Suite (BPMS)
φούν στο ειδικό μητρώο. Το όριο στον αριθμό των νήτων
Το AuraPort
Συνεργασία ελίν
που θα μπορο
να μισθώνονται ώνει» ο φόρος υπερCEO της
ξίας αοινήτων.
Microsoft, Satya Nadella πryμε Εθνική Τράπεζα
οποίο
μοποιεί μια
δtrναμcai μηχανή BPM για
Δυτλό φόρο γ
όσους
ευρώ το χρόνο. Το σχέδιο
Μία νέα συνεργασία ξεxwάe
κάθε συναλλαγή
καταγράφει
μεταξύ της ελίν
ζουν μέσω η
χει προταθεί στους
eώτεζας ΕΤΕ +2,25%, όσον eώνμε χάρτες της ΕνuaςToά- πλατρόρμας τύπου Airbnb δανειστές, προβλέπει την
από ένα απλό έgrο ή τη διεύθυ
πρόγραμμα επιβράδ(ικτυο πρατηρίων
ενός τμήματος, μέχρι τη
τα σπίτια τους, σχεδιάζει η
επιβολή
φόρου βραquχροβευσης
λεπτών ΕΤΕ, ελίν ισoόνναμεί
βέρνηση με στόχο τη
νιας μίσθωσης 5% επί της
ολόκληρης εταιρίας ή ενος οργαΜέσω της εγγραφής
πόντοι θα
αύξηση τον δημοσίων εσό- αξίας της διανυχτέρευσης
Portal θα αυξή
πρόγραμμα αυτό, δίν
δων έως
κατά 250 εxατ
αποτελeoματvaότητα στη
δυνατότητα πελάτες συνegγαζόμενες επpειgή
στους
του στις Celestyal Cru
δικτύου πρατηρίων
προγράμματος,
τξορθολογή
ίοι χρησιμοποιούν 2άρτες σημαίνε
μοιβή ευρώ.
εναρμονίσει τις λε