Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σης προοπτικές της ελληνικής ο
Είμαι ενθουσιασμένος με την
ο Παναγιώτης Θωμόπουλος προκονομίας μετά από έξι χρόνια
τάθηκε για υποψήφιος πρόεδρος
ευκαιρία που μου δίνεται να συ
προσαρμογής, αλλά και στις
του Διοικητικού Συμβουλίου της
νεισφέρω στη νέα πορεία της
Εθνικής Τράπεζας σύμφωνα με το
αστοχίες κατά τη διαδικασία ανα
Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε ο
φέρθηκε ο διοικητής της ΤτΕ
νέος πρόεδρος Γώργος Χατζηαποτέλεσμα διεθνούς ανonής
Γάννης Στουρνάρας.
νικολάου
διαδικασίας επιλογής
Σελ. 4
Σελ. 7
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 Αριθμός φύλλου 8310 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡ Η ΜΑΤΙ ΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σελ. 3
ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Στην έκρηξη του λαθρεμπορίου
Όραμα του Ομίλου Vodafone είναι
γάρων και στη συρρίκνωση των δη
η ψηφιακή μετάβαση στην κοινωνία
των Gigabit, όπου επιχειρήσεις κα
μόσιων εσόδων που θα προκαλέσει
η αύξηση της φορολογίας στα κα
νοικοκυριά θα απολαμβάνουν δίκτυα
ΧΡΗΜΑΤ ΤΗΡΟ ΑΟΗΝΩΝ
πνικά προιόντα από την 1/1/2017
υπερυψηλών ταχυτήτων, επισημαΑνοδικές τάσεις
αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευ
νε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ
θύνων σύμβουλος της Παπαστράβουλος του Ομίλου Ελλάδας Χάρης
μετά τον ανασχηματισμο
τος Χρήστος Χαρπαντίδης.
Μπρουμίδης
Σελ. 9
Σελ. 11
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Την τελευταία του πνοή άφησε οA
Παρουσιάστηκαν οι αποκλειστικές
δρέας Βγενόπουλος τα ξημερώμα
ave retail συλλογές στην πλέον
τα του Σαββάτου 5 Νοεμβρίου, σύμ
φημισμένη έκθεση στον κλάδο της
ταξιδιωτικής λιανικής, TFWA World
φωνα και με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Υγεία, στην οποία ση
Exhibition, των δύο own brands του
μειώνεται ότι απεβίωσε στις 03.30
Ομίλου FFGroup, με αντιπρόε
από καρδιακή ανακοπή.
δρο Καίτη Κουτσολιούτσου
Σελ. 6
Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr