Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Το στοίχημα του Αλ. ΤσίπραRecognized text:
wwwimerisagr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ 69
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ
Παγκόσμια αγωνία για τιs εκλογές στις ΗΠΑ
Pάλ σε μετοxέs και δολάριο με FB
Η οριστική αρχειοθέτηση της
επόμενος πρόεδρος τον Ηvo+
μένων Πολιτεών >oελ. 28-29
υπόθεσης των e-mail της
στο χρηματιστήριο. Σngpo,130
Κρίσιμα τα επόμενα βήματα της νέας κυβέρνησης-0 μεγάλες προκλήσεις
Το στοίχημα του Αλ.Τoίπρα
Αξιολόγηση-εξπρές και λύση για το χρέοs
Δημήτρης Παπαδημn
Κατερίνα Πanavaτσιου
Εφn Axτοιόγλου
για Τα εργασlaΚa
Ο Κατanολέμηση
Ανακτηση των συλ
«Στις ΗΠΑ τα
λογικών διrmραγinvestments είναι
φοροδιαφυγής,
λαθρεμπορίου.
ματεύσεων μα
μια απο τις σημα
ντικότερες λέξεις,
χη κατά της «μαύ.
Νομοσχέδια για
ρης» και της απληπλαστικό χρήμα,
αδήλωτα κεφάλαια
νη της οικονομίας»
ρωτής εργασίας
σελ.3-6
Από την τραπεζαημιοθοδοσία για πάνω από 500 ευρώ
θετική αντίδραση
ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 1796
Μεγάλα κέρδη
αφορολόγητο Επιμένει στο
τρα «αντάρτΙΚΟ»
στα ομολογα Καl
για τη το Χρηματιστήριο για αγορές με Κάρτες ο Σκουρλέτης
Ο Ανοδος 116% τον Γενικό Δείκτη
I μεγαλες ανατροπές nOU έρχονται
no δόσεις των
Κάτω από 75% of
δεκαετών ομολόγων σελ.7
Ο Αλλαγές στην ενεργειTκή
έκπτωση
Συνεδριάζει σήμερα το ΤΧΣ
του 80%
Νέο θρίλερ
ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΕΒΕΛΕΗ
Εκρηξη 16,6%
για τον προεδρο
to στις εξαγωγές
τον Σεπτέμβριο
της Εθνικής
Ο ανοDrτά για τη διοκήoη της Τρα
Ετοιμο το ν
τέλος του 2018 n
nεζης, ακόμη σύγκληση έκτaκής γενικής συνέλευσης σελ. 9
δύο ακόμη χρόνια, μέχρι
οetς ακινήτων σελ. 6