Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΕΣ
Τρίτη 8
Νοεμβρίου 2016
Αρ. Φύλλου 5727
Tun 0.60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα τηλ: 26510 77466 I fax: 26510 37880 I e-mail: [email protected] I wwwneοiagonesgr
Ματωμένος Οκτώβριος
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑ ΣΤΟΝ Γ. ΣΤΕΦΟ
στους δρόμους
Δεσμεύσεις για το ιραδιοβοήθημo
Με το αιμα τριών συνανθρώπων
μας που έχασαν
Ζωή τους σε
ρoxalα Baφτnκε ο Οκτώβριος στην
μέχρι το καλοκαίρι του 2017
Ηπειρο. Σύμφωνα με τα συγκε
αφορούν, τροxalά
ατυχήματα
παρα Βάσεις για τον Οκτώβριο του
2016, σε με την αντ σταxn
περσινή περίοδο στην εδαφική
αρμοδιότητα της Ηπειρου. σημειώθηκαν 14 τρο
δυστυχήματα
(έναντι 7 το 2015)
Τnλεmσκόmσn
στην Παμβώτιδα
ευτροφισμός atγουρα ένα
από τα μεγαλύτερα προβλήματα της
Ιμνης των ΙωαννΜων. Ορατός
ανά τακτά δ
ιαστήματα και δια
γυμνοD οφθαλμοolΠα την ποσοτική
εκτιμηση του ευτροφισμού. Χρησ
μοποιούνται αυτή
φορά σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογες. Η
χρήση της τηλεπισκόπησης.
από αυτές που δίνουν πλέον
την εικόνα της τροφικής κατάστασης της Παμβώτιδας
Ο διοικητής της ΥΠΑ Κων/νος Λυντzεράκος απάντnσε στην επιστολή του Βουλευτή luανviνων του ΣΥΡΙΖΑ. Γάννn
ΣτeΦου. σχετκά με τα διαχρονικά προβλήματα του αεροδρομίου ΙωαννΜων. Σε αυτή μεταSD άλλων αναφέρει ότι
Έρχονται ισχυρές βροχές
μετεγκατάσταση του mpγου ελέγχου του αεροδρομlου έχει ολοκληρωael μέχρι το τέλος του 2016
και θυeλλώδεις άνεμοι
του 2017 το αεροδρόμιο θα διαaeτει ένα πλήρες σDστημα προσέγγισης αεροσκαφών, που
αποκαταστήσει την
τική του λειτουργικότητα. Μετά την απάντηση αυτή ο
Στέφος έκανε την ακόλουan δλλωσnz
Σημαντική μεταβολή του καιρού
«Η εSAλιSn αυτή μας προκαλει βάa ικανοποlnσn. ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνaς γα ένα χρονΙΣον
αναμένεται από απόψε σύμφωνα με
πρόβλημα ΒαMει προς την οριστική του επaυσre.
ΣΕΑ 2
το έκτακτο δελdο της ΕΜΥ. Η
καιρία θα ξεκινήσει από ΒορειοδυτΔimΠακουμάκη: Εντοκά με
ρακτηριστικά τις
κατά τόπους ισχυρές βροχές και
νες αντιδράσεις από την
(οι οποίες πιθανώς
συνοδεύονται τοπκά από Χαλάzoκατάθεση eγράφου
πτώσεις) και τους aυελλώδεις άνε
μους (6 με 8 και πιθανώς πρόσκα
Με την κατάθεση τριών μαρτύρων
ρα 9 μποφόρ
ΣΕΛ. 8
ενός καanγnτn, ενός φύλακα και
άποψη
ενός τυροκόμου. συνexlστηκε
διαδικασία για την
παράβαση καθήκοντος που
Ανασχηματισμός:
με την πολύκροτη υπόθεση Βαγ.
γέλη Γιακουμάκη.
n τριπλή διάψευση.
Η εισαγγελίας της έδρας κατά την
Σαράντα χρόνια ιστορίας του
έναρξη της διαδικασίας. προσκόμισε
και μια ήττα
στο δικαστήριο για να συμπεριλη
ΔΗΠΕΘΕ αποκαλύπτονται
Φael στην διαδικασία, έγγραφο
απόσπασμα από το 88λlο συμβά
(του ΣΥΡΙΖΑ
ντων της Γαλακτοκομικής Σχολής το
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Η ΕΚΘΕΣΗ
οποιο έστειλε
ο δικηγόρος Ανδρέας
ή του Φίλη)
Αθανασόπουλος στον εισαγγελέα
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΜΙΟΥ
Πρωτοδικών που άσκησε την ποιν
Σελ 7
ΣΕΛ. 4