Πρωτοσέλιδο Kontra News: Αποφασίστηκε να κουρευτούν τα κόκκινα δάνεια για την πρώτη κατοικία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
07-11-16 sel 01A_Layout 1 6/11/2016 10:53 μμ Page 1

η κορη τοΥ ΒρηκΕ νΕκρο τον ανΔρΕα

ο ΒΓΕνοποΥΛοΣ πΕΘανΕ. οι ΕπιΧΕιρηΣΕιΣ τοΥ οΜωΣ , ποΥ
ΔοΥΛΕΥοΥν 30.000 ανΘρωποι, πρΕπΕι να ΣΥνΕΧιΣοΥν την πΕτΥΧηΜΕνη
πορΕια τοΥΣ και η ποΛιτΕια οΦΕιΛΕι να τοΥΣ ΣτηριΞΕι…
ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 7 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 20 1 6 • Ε τ ο ς 4 ο • Φ ύ λ λ ο 89 9 • 0 .5 0 € • w w w . k o n t r a n e w s . g r

Στην τΕΛικη ΕΥΘΕια Για ΧρΕοΣ
αΞιοΛοΓηΣη και ρΕΥΣτοτητα

ΣΕΛ. 8

Ετοιμαζουντοσχεδιο οιτραπεζες με εντολη της νεας κυβερνησης

αποΦαΣιΣτηκΕ
να κοΥρΕΥτοΥν
τα κοκκινα ΔανΕια
Για την πρωτη κατοικια
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ

Εχουμε μπερδευτεί

•Τους μεγάλους κλέφτες τους παίρνεις τα κλεμμένα
και τους αφήνεις να… γεννάνε αυγά, να παράγουν
πλούτο ή τους κλείνεις μέσα και την πληρώνουν
οι εργαζόμενοι και η οικονομία της χώρας…
Το… «επιχειρείν» με το… σταυρό στο χέρι δεν υπάρχει
πλέον πουθενά… Πέθανε προ πολλού…
ΥΠΑΡΧΟΥΝ στη ζωή ορισμένοι άνθρωποι, που
είναι ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ, «γεννημένοι» για τα «ψηλά» και από μικροί, επειδή
τους είχε… αλαλιάσει - παλαβώσει - η πείνα,
έβαζαν μεγάλους στόχους στη ζωή τους.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

Ε

να τολμηρο σχέδιο για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος,
με τα δάνεια πρώτης κατοικίας
επεξεργάζονταν οι τράπεζες με εντολή
της νέας κυβέρνησης και αναμένεται στο
αμέσως προσεχές διάστημα να πάρουν
το πράσινο φως για την υλοποίησή του.

Βασικό κριτήριο, που πρυτανεύει στο σχέδιο
είναι να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η εκχώρηση
των κόκκινων δανείων στα ξένα κοράκια.
Γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε οικονομική ζημιά τόσο στις τράπεζες όσο και στους
δανειολήπτες.
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την κατάσταση, που έχει
διαμορφωθεί στην οικονομία αλλά και την αγορά
ακινήτων, όπου οι τιμές έχουν καταρρεύσει, οι
τράπεζες κατέληξαν σε ένα μαθηματικό τύπο
η εφαρμογή του οποίου σώζει τους δανειολήπτες
και ενισχύει τη ρευστότητα των τραπεζών.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

ανοιΞτΕ τα ΥποΥρΓΕια ΣτοΥΣ ποΛιτΕΣ και ΛΥΣτΕ τα προΒΛηΜατα τοΥΣ

Να ανοίξουν οι πόρτες των υπουργείων για τους πολίτες και να λύνουν επιτόπου τα προβλήματά τους κάλεσε τους
υπουργούς του χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3