Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Κυβέρνηση υπακοής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πολιτισμός
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
science
ς εποχές
Αντn
την Κυριακή
με ΤΟ ΒΗΜΑ
εισιτήρια
στην τιμή
έγκυρη
TOU εVOS
και πλήρns
άνναβn
ενημέρωση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ
VOLVO
KY ΡΙΑ Κ Η Σ
Β ΕΚΔΟΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ GNOENIΒΡΟΥ 2016
Εκδίδεται
ιδρύσεως 1922
ΤΙΜΗ€2
σμό Λαμπράκη
06.56-Δ
http:/
959. Apt
Πιο φιλικό προs τουs δενουs και την... Εκκλησια το νέο σχήμα
ΝΑΙ ΑΛΛΑ
Κυβέρνηση υπακοής
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ
ΣΤΑΥΡΟΥ Π.wΥΧΑΡΗ
κτό το φως που φά
νηκε στο βάθος του
ούνελ. Η σύνθεση
oΟ Πρωθυπουργός απέκλεισετουςαμφισβητίες,έδιωξε Φίλη, υποβάθμισε τους ερlτου νέου Υπουργι
κού Συμβουλίου
στικούςκαιαπομόνωσετovΠαππάoΔίνειτελευταία μάχη γιαγρrγορηaεολόγηση
με τις στοχευμε
ες αλλαγές γεννά
την ελπίδα ότι θα
ΣΕΛΙΔΕΣ Α4-6
εκλείψουν
Περ
ώσεις κακοδιο
Ο ΤΡΑΜΠ ΦΟΒΙΖΕΙ Η ΧΙΛΑΡΙ ΔΕΝ ΠΕΙΘΕ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
κησης καθώς και τα
αντάρτικα» και τα
συντροφικά» μα
Οι 17 ανοιχτές πληγέs
χαιρώματα
για συμφωνία με την τροικα
Χαρακτηριστικές πε
ριπτώσεις οι υπουργοί που προέβαλλαν
ΣΕΛΙΔΕΣ Β2-4
αντιδράσεις στην
εφαρμογή μείζονος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ
σημασίας κυβερνητικών αποφάσεων
Μέρες
Από την ανάγνωση
παρακμής για
του καταλόγου των
TIS τραπεΖεS
υπουργών προκύ
πόθεση του
Πρωθυπουργού να
Ο πρωταγωνιστής Μάχες
ς αλλαγές ηγεσίας
ξεκαθαρ
την κα
των μεγάλων
στις τράπεζες με εμπλοκή
ποτάσταση
επιθετικών deals
συμφερόντων
Χειρημ
Το αμερικανικό θρίλερ τρομάζει τον πλανήτη
Δεν είναι δυνατόν να
λιτικών κ
κατέχει υπουργική
ΣΕΛΙΔΕΣ Α20-21
ΣΕΛΙΔΑ Α1
ΣΕΛΙΔΑ Α1
πολυθρόνα πρόσωδιαφωνεί με
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
την αποφασισμένη
πολιτική της κυβερTous στέλνουν
νήσεως
στα ψυχιατρεία
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Στη
περίπτωση αιγια τα λεφτά κα
τη η α
μάκρυνση
διαφωνούντος είνα
την περιουσια
αναγκαία ενέργεια
a .500000
Το ερώτημα βέβαια
είναι αν αυτή η κα
ραμπόλα διασφαλ
lπειεςτης κατάστασης στα
ψυχιατρεία στην Ελλάδα είνα
ζει την ηρεμία που
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΧΡΥ
ανησυχuκά υψηλό
απαιτείται για την
εφαρμογή μιας συτων ακούσιων νοσηλει
υξανομενο
γκεκριμένης) πολ
χρονα της οικονομικής κρίσης.
τικής
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
Το ποσοστό τους σκαρφάλωΟ Πρωθ
ργος
σε στο 74,5% το 2014, όταν ο
θα συνεχίσε
ρωπαiκός μέσος όρος είνα
ΣΕΛΙΔΕΣ Α28-