Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
DΣΑΒΒΑΤ05NOEMΕΡΟΥ2016.ΑΡ ΟΥλΛΟΥaa2 www.edromos.gr
ΓΙάwns Μαυρής,
PublClssue
Η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ
ειναι το κεντρικο στοιχειο
τηs πολιτικής συγκυρίαs
Καταγράφεταιρεύμαμεγάλns
εκλογικής προuμnσns στη
Και σημαντικο Ποσοστο υπέρ
ΣΕΝΔΕΣ 8-9
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΠΟΤΣΜΕΓΑΛΕΣΠΡΟΣΔΟΚΕΣ ΣΤΟΜΙΚΡΟΚΑΛΑΘΙΠΑΤΟΧΡΕΟΣ
ΣΕΛΙΔAS
Πυκνώνουν επικίνδυνα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕντεMOVτα
οι πιέσεις επλυσns
του Κυπριακού
τα γεωπολιτικά σύννεφα
ΑΝΑΛΥΣΗ
Εμπρηστήs
Την ώρα πουnΚρίση κορυφώνεταin Κυβέρνηση
παρακολουθεί αμέτοχn τιs εξελίξεις και κάνει έναν
περιοχή nΤουρκία
ΣΕΛΑΑ13
ανασχηματισμό που επιβεβαιώνει το αδιέξοδό της
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
Ευρωπαίο,
n νύχτα της Πέμrms 4.
ΠΟΙΟΙ ΕυρωΠαlol,
NosμΒρlου n τουρκική
τουπώργουλιερού
Η Ουάσιγκτον οΒρυξΕλλss, το
Ερντογάν εισέβαλαν στα σπίτια
ΒsρολMoΚά,κάνουν τα στραβά
ΣΕΛΑA35.
των επικεφαλής
Και Βουλευτών
μάτιασuν κατάφωρη ΠαpαBlαση
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: ΟΙ ΠΙΟ
απρόβλεπτες εκλογές
τωντελευταfων
δεκαετών
ομάδας του HDP
Τσίπρα και nαμερικανόrνευστη
ΚόμματοsτηsΤουpdasυπογpαμ.
Όλοι σημερα στιs 14.30
στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα
Νόστιμον ήμαρ
Ερντογάν Ενα Καθεστbsnοudo
μόνο καταπατά απροκάλυπτατs
Κάθε Σάββατο