Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
δρντη
Ιδιοκτη
Δράμα 7 Νοεμβρί
Καβάλα 8 Νοεμβρίο
ψηφίστηκε στο Δημοτικό Α.Σ. ΓΑΙΑ Δράμας
Ράμα.
Εκδηλώσεις για την
Συμβούλιο Δράμας πραγματοποίησε
έναρξη λειτουργίας
το Ροδoλε
Αγορά απινιδωτή για το
Τον αγιασμό του
Το Συνεταιριστικό
κίνημα
της έδρας UNESCO
παλαιό δημαρχείο στην
στην Ανατολική Μακεδονια
στο ΤΕΙ Δράμας
ληρωτή δ
πλατεία Ελευθερίας
θυντή
Δηλώσεις
x οι καρποί τον
Η τροποποίηση αποφαση του
της Έδρας
Οι Σν
η κ. Ζαίμη Δημοτικού Συμβουλίου για 200
ελ. 3
σελ 5
σελ 8
σελ.7
Σε επίπεδο Ε.Ε
Δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΤΕ
ολογισμός της Π.Υ. Δράμας
1666,75 στρέμματα
Δε «χάνει» την πρωτιά
Αν. Μακεδονίας-Θράκης κ. Εμμανουλούδη
καμένης γης στη Δράμα
στην ανεργία η Ελλάδα
Αγώνας δρόμου παραμονή
για την μικρή μείω
της έδρας του τμήματος
Οδου, Η
ργία, σύμφ
έληξε
Αρχιτεκτονικής Τοπίου στη Δράμα
ικα δύ
λη, λογ
κών συνθηκών, οι οποίες επικράτησα
«Τριπλή η ζημιά του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ.»
μβριο (έναντι
Πολυμέν
βρίου 20
ΖΗΤΗΜΑ τη
Οπως εί
Σεπτεμβ
διατήρησης της Σχολής
σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ"
Αρχιτεκτο
της Δράμας
ρία χρ
Αν. Μακεδονίας Θράκης, σχορνηση
Συνολικά
ΠρωΝ.Δ.
ΠΑΣΟΚ περι
ερώτησή
Τυπου
όεδρος
εκατομμύρια ανεργο
ΕΙ Α.Μ.Θ.
λων, τη
Επιπρόσθ
Η ερώτη
Σέρρες
ρεσία μας κοι τα Πυρ βεστικά Κλιφονται στη
Εμμανουλούδη, έγι
ας τη
υνέντευξης
μένης σχολή
ργίας σημειώ
υνολικa 62
Τύπου για τις εκδηλώσεις
έχεια την πλήρη
ξης τη
ας της
γηση τη
μένης γης 166
ΕΙ Α.Μ.Θ
γίνουν στη Δράμα
την Κ
άλλη ειδιβάλα στις
Νοεμβρίο
Στην ερώτηση
Απαντώντας
Εμμανουλούδης, σημεί
ότι όντως
Εξάλλου, με
κατέγραψαν
μανουλούδη
σχολιάσει την ενέργεια
δη. γνωρίζει την ενέρ
χου συμπληρώνοντας
νέων (κατ
ανεργίας
μάρχου Δράμ
Μαμσάκου, για την επιστολή
Σκοπεύουμε
μείς ως 'Ιδρυμα
με αντίστοι
ργό Παιδεί
ύ- χες
ζητηθεί
θέμα στη Σύγκλητ
απληρώτρι
λου, ζητώντ
μονή της έδρας της Σχολής Αρ. Υπήρξε μια
ολη τη
Αναγνω
χιτεκτονικής Τ
οποία ζήτησε
ρύματα
ιταλία (37
στη Δρ
ημάρχου
μοσιεύθη
φύλλο της Πέμπτης 3 Νο- κατά κά
ρόπο εθίγη
χαμηλότ
ποσοστά καταγράφονται στη
μανία 68%)
Τέσσερα έργα
ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
συντήρησης των λιμένων
Εβρου στο ΠΔΕ 2016
Εγκρίθηκε ποσό 30.000 €
Τι θα γίνει με
ένταξη
6, τεσσάρων έργων
ΤΟ Χυμα Τσιπουρο
για διατακτικές Χριστουγέννων
συνολικού προυπολογισμού 126.480
Συνεχώς αυξανόμενο το ποσό όπως
τις φωτιές
ψει στην
ην κυβέρνηση, εκφράζ
και οι δικαιούχοι στο Δήμο Δράμας
έχουν ανανε
έχουν περισσό
ΦΤΏΧΕΙΑ έχει χτυπη
ραγωγή κρασιο
στην Ελλάδα
μηθευτού
στη Δρ
διατροφ
λουν προ
θειες να σπίζοντ
ού Λιμένα Αλεξανδρούπολη
Δημοτικού Σu
ή να συμμετάσχο
διάφορα
ογράμμ
ς, όπως
βουλή
Δράμας στις 3
Οκτωβρί
TEBA.
μα ενέ
λιμένα της Σαμοθράκη
μές. Το χ
φαση της χορήγησης
30.000
συμπολίτες μας, αυτοί τουλάχδεν έχουν την
Πρόγραμμα Δημο
την ανεση
ραγωγούς αυτούς δηλαδή
ική τους εργασία, αυξα
ικού Παντοπωλείο
ίο διαχειρίζετ
την πρ
ρο, προβλεπ
Δήμος Δράμας
νεχώς
ς, εδώ
ά χρόνι
Οπως δήλωσε μιλώντας
υπολογισμό
oΨάσει η κυβέ
Δράμας εκδίδει
ρτών, Πάσχα
χος Κ
ικών Υπηρεσιώ
αζομενου προiόντος, ενώ την έχουν
ναγγείλει με δηi
Ανάπτυξη
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ενικός Γραμματέας
ΕΣΠΑ. LEADE
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
δημόσια
τόχος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
αλλα διαφυλάσσοντας ταυτοχρο
άζουν για
parpet.g
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ. Ο25210
46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα