Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 04.11.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5617
Εργαζόμενοι ΙΚΑ:
Συντάξεις-ψίχουλα μοιράζει ο νόμος Κατρούγχαλου
Τι γίνεται με τα χρέη των Ταμείων
Το νέο Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ισπανία
Ασφαλείας λειτουργεί ως ένας χεντριχός
Χωρις
βος παροχής συμβουλευτιχών υπηρεσιών ασφ
wβέρνηση:
αλείας και εξειδικευμένων υπηρεσιών υ
Η ανεργία
ποίησης, αναζητούνται για πρόσmuη 15 στε
έπεσε στα ύψη
τουρισμός και
Τη θημιουργία διeθνοtς Κέντρου Συμβουλευτιxών Υπηρεσιών Ασφ.
αλείας στην Αθή
αναxοίνωσε η Oracle, Οπως αναφέρει στη
σχe- Στις 300 μέρες
η Ισπανία
τη λe
Κέντρο
WSJ: Η Ελλάδα μπλόκαρε τις
Σεπτέμβριο του 2016, καλύπτει ταχέως
την αυξανδμενη tyiτηση γ
βέρνηση
τα νέα από την οικολύσεις
ιοικής ασφάλειας
(στοιχες
υπηρεσίες σχεδιανομία ή
Κυρώσεις Ματα της ιρανικής
υλοποίησης
παρέχονται από
ξένες
δύσεις
η χώρ
Oracle Con
τράπεζας Saderat
λαμβάνει την Ελλάδα, my Κύπρο, τη Μάλτα,
Beλaάνια, τη Μέση
ογία έπ
Ανατολή
μπεριλαμβανομένων
χωρών
20%, για πρώτη φορά
διan Αραβία
τη Bog
Αφρική
χρονια. Το ΑΕΠ αναμένεται ν
ά 3,39 φέτος, ενώ
ρισμός έχει σπά
Αναλυτικά
άμεσες
η χώρα έφτασα
Δεμένα τα πλοία
26,7 δισ ευρώ. Σύμφωνα με
χεία της Τράπεζας της
νίας, μό
στα λιμάνια την Πέμπτη
του 2016 οι ξένες επενδύσει
4,5 δισ. ευρά, ένα
Η Ελλάδα αγνόησε τις πιέσεις από την Ουάσιγκτον
μόλις 19
δισ. τον αντίστ
24 Νοεμβρίου
2015 (+54%
αυτό Euροπαίους εταίρους
περασμέ
βαλε βέ
απόφαση της Ευρωπαικής Ένωσης
Οσο για
το ΑΕΠ, η τελευταία
ρώσεις χατάτης μεγαλύτερη
ιρανικής
πρόβλεψη εί
ότι κλάσ
τράπεζας Sad
λλuιδιxή 24ωρη
περισσότε
με άνοδο 3,3%, η μεγαλύτερη
Η απόφαση για
βέτο ποoήλBe ceτό υψηλόβαθμους
ρυθμίσεις
σε όλες τις κατηγορίες
go με τις
ύξηση από
το 2007. Είναι χαφαξιωματούχους τη
βέρνηση
των πλοίων εξήγγειλε γ
τήσεις
(οι αξιο ηματούχοι στη Wall Street
236 ότ
ύμερο
Ελληνες
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου η
μνημονίου
Νόμου
Journal
ό την
ηση της Πανελλήνιας
4387/2016 γι
της κυβέρνησης με τις οποίες
πρόβλεψη τόσο της υπηρεσια
Ναυτικής
Ομοσπονδίας
στικό
κυβέρνησης όσο
Euro2day.gr επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε αόμ» από
κής την
λληνική πλευρά
θέμα τη
πέ τάσης
τελευταίο τριμηνο του
Ομοσπονδία καλε
για τη θέση αυτή επxαλέστηxΕ απόφαση
2016 η ανεργία
Κατά τη
συνεδρίασή της τη ναυτεργάτες,
ργεία
Ευρωπαι ού δικαστηρίου
γνωμοδότηση της νομ
και συνταξιούχους
xής wτηρεσίας Κομισιόν.
ημαένει ότι η εwiν
ήδηυφιστάμ
προβλημα
μμετάσg
μαζικά στην
στη είναι Leιν
αντιμετωπίζει σημερα
gγιακή κινητοποιηση τη
αφού υπάρχον
λάδος
γατών
24ης Νοεμβρίου
δυστυχώς θεριEύ
δουλειά.