Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κάλεσμα Ενδάχη στους ομογενείς για στήριξη της ελληνιχής οHονομίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -1ο:1,00Ε ΑΦ,4807 Παρασκευή 411.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Σταθάκης
«Εξορθολογισμός»
μερίσματα για
30.000
Στο τέλος Νοεμβρίου κλείνει
Περwοπή 2.000 θέσεων εργασίας στην
συνταξιούχους
η δεύτεon αξιολογήση
Thomson Reuters
δημοσίους
παλλήλους
Νέα αναβολή για τον
Ταμείο πeedoοtrν
30.000 συνταξιούχοι δημόσιοι
Σύμφωνα με
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών
ελληνοβουλγαρικά αγωγό
Υπανήλων Εξασφάλισε 85
τομμύρια ευρώ από
όθεσμων οφειλών
eξοφλήσει μέχρι τέλη
Δεκεμβρίου τους 23.500
Φεβρουάo
2014 την έκδοση
fitκαι την
Την ίδια
ΤσμΕίο Προνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
μένει νέα δόση από
ασίας
ηξιπρόθεσμα, τη
τάξης
Οι εγκύκλιοι για το ασφαλιστwo
πληρώσει περί
2.000 εφότέλη
Νοεμβρίου.
στη β' αξιολόγηση
Deutsche Bank
Τι θα πάθει
η Ελλάδα ανφύγ
«Σe σχέση με γενωeιμένη παρ. θεσμούς είναι αποκλειστικά
δηλώσε
μόνο η εφαρμογή
νομου
προέδρου του Eurogroup Γ. 4387/2016, δηλαδήmexδοση τον
το Υπουργείο
αναγκαίων
eΥxικλίων
ναλαμβάνει ότι,
ασφαλιστικό έχει κλείσει στην
tπόλouτα oενόeγονται στο γενιxe
μένο κλιμα
λε θέμα της δεύτegiς,
σης των ημερών», καταλιmeL η
εξετάζεται αυτό τους
Η έναρξη της δεύτερης φάσης επρόκειτο να ανακοινωθεί 31
ονται συντάξεις ψίχουλα
αποχώρηση της
Oacτωβρίου. Την ημερομηνία αυτή η εταιρεία του αγωγού,
από την καγκελαρία
μετά από συνεννόηση με τις ρυθμιστsιές αοχές των δύο
πgομαλέσει σοβαρά.
Σήμαwwύνουγια τις ταροχές ατα έσοδα του ΚΑ,
xρατών, αποφάσισε
τη μετάθεση
μήνα της διαδιπροβλήματα Ελλάδα
πρωθυπουργό Αλέξη
επέμενε η ΟΣΕ-ΙΚΑ
Νέα αναβολή τήρε η έναρξη Στην oωσία, μέσω αυτής της
υσή της η Deutsche Bank
ήμα mρδάνου να το tyος ταν εσ6- Ειδικότερα, acατά
το 24ο τριήμερο της δεύτερης φάσης του mar- διαδιxασίας, οι δυνητικοί
Οπως αναφέρ
η αΗμερη
δων και παροχών του ΙΚΑ σήμερα ecλογοuτολογιστώaό Σwέδριο της
ket test για τον εληνοβου. Χρήστες του
αγωγού θα
η τράπεζα τοποθετε
ΕΟΚΑ από 0101/2017, εξέΕνιαίο Φορέα
ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, με
στις πιθανότητε
μην θέσε
(ΕΟΚΑ
πρόεδρος της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ
Κοινωνικής Ασφάλισης
ρίου IGB
λάσμασφορές γ
τους όρους χρήΓιώργος Κυριακόπουλος. Ο νέος βρίσx
κεντρο κατά τη
25% τονίζει ότι
κρίσιμα σης του αγωγού, οπότε θα
νομος μειώνeL αισθητά
διάgpaεια της πρώτης ημέρας,
τα του οπο
νδιαφέροντα
συντάξεων σιάστηκαν και
για την υλοπούρτ της επέν- αποδειχθεί και ηowονομutή
προθέσεις τις για
τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι
αριθμό
στοιχεία για
δυσης.
βιωσιμότη
κλογές στη
άντηση
νέες συντάξεις mpeίας όταν δοθοίν eμόν συντάξeων
CDU στις 2
50 ευρώ. Προειδοποίησε
λοντικών παροχών
Νοεμβρίου ή
συνέδριο
aκόμη για
υργκά προβλήματα
που θα αντιμε2016.
5-7 Δεzeμ