Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3387O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας απαντά στα «22 µέλη» που αποχώρησαν από
την «Ενότητα» και παρουσιάζει το έργο της δηµοτικής του αρχής

Φυσικό αέριο
σε δηµοτικό
όχηµα της
Μεταµόρφωσης
Ο δήµος αξιοποιεί
πρόγραµµα του ΣΒΑΠ
ΣΕΛ.11

Την Κυριακή όλοι
οι δρόµοι της
Μεταµόρφωσης
οδηγούν στο
Χατζηπατέρειο
Παζάρι για την στήριξη του
Κέντρου Αποκατάστασης
και Στήριξης Παιδιού
ΣΕΛ. 3

«Μαζί να
µετατρέψουµε
τη δυσκολία των
προσφύγων σε
ευκαιρία ζωής»
Ένωση Γονέων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
ΣΕΛ.13

Ενηµέρωση
για το Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Επιτροπή Υποστήριξης
Στέγης Ανηλίκων Περισσού

ΣΕΛ 3

«∆εν αλλάξαµε
πολιτική»
Σ

την πρόσφατη αποχώρηση των «22
µελών» από την «Ενότητα για τη Νέα
Ιωνία» απαντά µε ανακοίνωσή του ο
δήµαρχος Νέας Ιωνίας και επικεφαλής της
παράταξης, κ. Ηρακλής Γκότσης.
Στην ίδια ανακοίνωση ο δήµαρχος τοποθετείται και για το θέµα που προέκυψε το Καλοκαίρι µε την κατάχρηση στην Σχολική Επιτροπή.
Μεταξύ άλλων, στο κείµενο της ανακοίνωσης αναφέρονται τα εξής:
«Πριν από λίγες µέρες είδε το φως της δηµοσιότητας ανακοίνωση - διάγγελµα «22 µε-

ΣΕΛI∆Α 4-5

λών» µε την οποία δηλώνουν ότι αποχωρούν
από τη Παράταξη για πολιτικούς λόγους, για
δήθεν µετάλλαξη της δηµοτικής αρχής σε
µνηµονιακή και υποταγµένη στη Κυβέρνηση.
Παραβλέποντας το γεγονός ότι ορισµένους
από τους υπογράφοντες δεν τους γνωρίζουµε ούτε κατ’ όψιν, ούτε κατ’ όνοµα (πόσο
µάλλον ως ενεργά µέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ), τονίζουµε ότι η Πολιτική του ∆ήµου δεν έχει αλλάξει.
Ό,τι υλοποιούµε, εµπεριέχεται στο πρόγραµµα που όλοι µαζί προτείναµε στους Ιωνιώτες.»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα