Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Θέλουμε ίγα
Αμβροσίου
από τους πολλούς
σχολιάζε
Και oxi Πολλά
από τους λίγους
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3658 ΕΤΟΣ 13ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΤΙΜΗ 0,50
THA. 24410 80888
ρίαμΒος ανεξάρτητων
Ο συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙ
ΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε., πρώτευσε στις εκλογές
για την ανάδειξη του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας
Δεύτερη nΔΑΚΕ στους δασκάλους και νηπιαγωγούς
ενώ τελευταίος βγήκε ο συνδυασμός που στηρίχτηκε
από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πρώτη ΔΑΚΕ στις εκλογές των καθηγητών για την
ανάδειξη του ΠΥΣΔΕ
Σελ 4
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ο σύλλογος Τριτέκνων
Αγώνας
Ν. Καρδίτσας πραγματο
AA ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤ
ποιεί Γενική Συνέλευση
ΩΑΝΝΗΣ
Δυναμικό
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
Και εκλογές το Σάββατο 5
ΚΟΝΣΤRNTINO
3 FMANΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Νοεμβρίου και ώρα 10:30
ΓΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
συλλαλητήριο
π.μ στο εργατικό Κέντρο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καρδίτσας. Την ίδια ημε
6 ΓΡΙΒΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ρα από τις 12 έως τις
Φορείς της Θεσσαλίας
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
7:30 μ.μ θα γίνουν ο
ΘΕΟΔΩΡoΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
φώναξαν από τη Λάρισα
εκλογές του συλλόγου, ο
10 ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
οποίες θα συνεχισθούν
Κατά της ανεργιας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
και την Κυριακή 6 Νοεμ
Σελ 1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
βρίου 2016 από τις 10:30
13 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
π.μ έως τις 17:30 μ.μ, για
ΜΑΡΚΟΣ
Κοινωνία
την ανάδειξη νέου Δ.Σ
εξελεγκτικής επιτροπής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Και αντιπροσώπων για την
Το «τελευταίο αντίο»
ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙοΑΝΝΗΣ
Ομοσπονδία
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ημερήσια διάταξη της
ο Όλη Λάρισα είπε το «τελευταίο αντίο» στο Κώστα Γενικής συνέλευσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ
δίαιA
Εκλογή Προεδρείου
Μπετxαβέ
ΩΑΝΝΗΣ
Μιλούν οι φίλοι του, για τον Κώστα που γνώρισαν
2) Εκλογή εφορευτικής
3 FΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Και συνεργάστηκαν
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
επιτροπής
Σελ. 11
ΧΡΗΣΤΟΣ
3) Απολογισμός πε
ΕΟΔΏΡΟΣ MD AHA
ΘΕΟΔΏΡΟΠΟΥΛΟ
πραγμένων Διοίκησης
4) Εκθεση Εξελεγκτι
κής επιτροπής για τα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1 5) Κριτική πεπραγμέ
6) Προτάσεις -μήφιση γει σύλλογος
5.45. Επιπλέον
πληροφορίες για την πε
ουσια σας είναι επιBε
προτάσεων
βλημένη και απαραίτητη
ριοχή Μουζακίου υπεύθυ
Επίσης καλούνται τα
νος είναι ο Κος Τσουβέ
Επίσης την Κυριακή
μέλη που δεν ανανέωσαν
λας Νικόλαος 24450
20160 σύλλογος θα
τις κάρτες που χορηγεί
41068 για τους Σοφάδες
διαθέσει λεωφορείο για
σύλλογος, να τις ανανεώ
ο Κος Γκαντης Ευθύμιος
τη δωρεάν μετακίνηση
σουν για να έχουν δικαίω
μα ψήφου. ψηφίζει μελών θα 6932266910 και για την
ένας των που ψηφ
σουν Hαναχώρηση από περιοχή Παλαμά Κος
εκ των δύο συζύγων. Για
Ζάχος
Δημήτριος
το ΜΟΥΖΑΚΙ θα γίνει στι
να ψηφίσετε πρέπει να
6948344368
2.00 από τους Σοφάδες
έχετε οπωσδήποτε την
30Kαι αποτο ΠΑΛΑΜΑ
Το Δ.Σ
Κάρτα Μέλους που χορη