Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Τρικλοποδιές υπουργών σε επενδύνσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος ο Αρ. φtλλου 29381 ο Ιδρυτής: .Α. Ελάχος
Τρικλοποδιές υπουργών σε επενδύσεις
Το δύσκολο
Μοσκοβισί
Νάρκισσος
σταυρόλεξο
Νέα εμπόδια στις Σκουριές, «τακτοποιήσεις» στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθυστέρηση στην Κασσom
ο Βαρουφάκης
του κ. Τοiπρα
μπόδια
βάζου
ός Χρυσό
ολοκλήρω
στόχο ατακτοποthσεsmμετέρω
Το νέο Αβλί
υπουργοί, επιβαρύνο
αλλουργική μονάδας
γμής. Τελος,
Προ των πυλών
ά το γεγονός ότι
εταιρεία, σύμφωνα με πληρο- σιότms στην Κέρκυρα
ματισμός
άλλο παρά xολακευτικά
ξnsΤσtπ
επανάληψη
tes, εξετάζει
οσφύγει εκ νέου
πό περί
πέντε χρόνια, ενώ είχε προγραμμαάνει ότι δεν πρέ
ολοκληρωθεί
ερχόμενη Τετάρτ
Μοσκοβισί
yosΠερβάλλοντοs
roviedelbStato Italiane, nδobαm
εταιρείας, θα χρειαστε ναπεριμένειμερικέs nμέρεsαxέμn,
διαμόρθεραπείας προφανώς
αρμόδιουυπουργεlσυ,
νέα δικαιολοκυβερνητικού
υρώπno.Αναφερόμε
Σεπτέμβριοn θυγατρική προχωρ
ανογράμμ
τος, που καθορίζονται πρωτ
ετάρουs το πρώτο
πρωθυπουργό
"Με φρενήρη
αλλαγές,
οδnγούν σε ένα
Με έγκριση του Κοινοβουλίου το Brext
ευρύ ντόμτvομετακτviσεuν
γικό συμβούλ
σύντομο χρόνο.
προβολεlsxαικανιβάλ
επηρεάζεται από την ευρύτερη δισταδιαμόρφωση συvacτιαs
αρνούμενοsxάθε διαπραγμάτευσ
διατρέχει εσχάτ
γεμάτες περιφρόντσn.
αναλnπτxέs
ies, προκαλώντα
ποία, αλλά
μέρος εντάθηκε
βράδυ,
ύθηκαννωρtτερα από
θυποupγνό περιβάλλον-ότιmθανόν
ΣΗΜΕΡΑ
κυβερνητική αμφισημία,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
τοποθετήσεις
ναβολή στην εκλογή
μοδιοτήτων
νέου προέδρου
απότ Βουλή,
επιβεβαίωσε ότι μετά
προέδρου της Εθνικής ΤράπεΧθες λογu
νόμο Παπά,
Συμβουλίου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
τερα είναιμάNovαπi8α
τράπεζας
EEE πρόεδρο
Εκτακτη
Buμόπουλο, αναβλ
όσιμεςημέ
ροσωρrνόςΠpόεδρος
σύνοδος
υρύτερων αλλαγών
Ιεραρχίας
ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΦΟΡΩΝ
Στις 23
24 Νοεμβρί
2,32 δισ. περισσότερα
ικού δικαστηρίου,
έσοδα στο 10μηνο
απότηxθεσινή απόφαση
80μελούς
ύενεργοποιήσει το άρθρο 50 της ευρωπαϊκής συνθήκης,
που προβλέπει τα
Ιεραρxkα
Δικαστήριο επιμένοντας να εφαρμόσει τοχρονοδιάγραμμα
αποφάσισε χθες 12μελής Διαρκής
απόφασης έξι από
Ιερά Σύνοδος,υπό
ενώ οι σχέσεις Εhολnσiα
γείου Παιδείας βρίσκο
Ελλειψη εργαζομένων με προσόντα
Αναφορά
Το υπουργείο
μόζει το νέο πρόγ
Γ. Χουλιαράκης:Ηρύθμιση
σχολεία, ό
αντιδρά
σε «τουρκική
Παρά το ύψος της ανεργίας
υπαλλήλους
ς δέκα εργοδότες δεν βρί
υπουργός Οικονομικών
ρά το γεγονός ότι ανεργία εί
εργατικού δυναμού
εξειδte
οριστικά θpn
μειονότητα
ελευταία χρόνια νει ναμικό. Σύμφωνα
σκειολογίας. Αναμενόμενο εtναι
δυσκολεύονται
Ομέρ Τσελ
δημοσιονομική
ios,έξι
εργοδότες δυαράs λύνουν θέσειsεργασiαs
εξελίξεις
ευρυνθεί πφορολογι
σκολεύονταιναβρουνεργαζομένουs
ργασίας προειδοποιούν ότιn φυγή επαγγελματιών
φόρων
του όντα σύμφωνα με έρευνα
σμα δυνεύει n ελλnvναλ ακο- τεrνιτών, αλλάxαιπροσωπικού στον
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
υπουργός Ευρω
ανά- μόνο
χαμηλά- χώρο
νομία να μείνει
Τουρκίας Ομέρ Τσελ
Γ. Στουρνάρας:
Επιβεβλημένη
μέρωση
ΙΣN: 20 χρόνια
δημόσιου pέαuς ήτησε
θετήσε
προσφοράς
Τράπεζα
της Ελλάδ
διαφοΔεύτερες
ύφος από
μοποinσε στις δημόσιες δnλώσ
δεν πρέπει
Ανδρέας Δρακόπουλος πρόΑνοιξε ο δρόμος
έπειτα από
ργό ΕΕ
αλλάκα διεθνής ποχρέωση τns
Κοτζιά
διάταξη
δημοπράτηση
ικών Υποθέσεων
πλειοψDφία
δάκn. OK. Τσε
ράντα δρα
δημοσιογράφους
οποίους δεν
ουρxtαδε
παραταθεί άλλο
Χρεμότητα.Κυρtas, όμως,
με τον
ια επίλυ
στατεύειxαλύτε
τόσο nΛευκωσία,όσο
Αθήνα.
της. Είναι χίλιες φορέsxαλύ
Σερβία-Ρωσία:
παρά δετάδεs παρά
Ανατολικό
στα οποία βρίσκουν χώρο να δρόσταθερά
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Επέκταση των malls στην Αττική
Μετεξέλιξη πολιτικών στόχων
μόνον αυτό:
όςστόας
τελευταluνεβδομάδων
φέρονται να μάθουgκαθώςπvνονται
βέρνησης διοροροποιήθηκε
Δεύτερον επέβαλε
ΠροBAήματατηςκαθημερrwότητας ακόμη
όλες τις δυνάμεις
Εξονυχιστική
πκαιρότητα το χρησιμοποιε, δηλαδή
λαγήκατεύθυνσης
κή αστυνομία
νέπειες,αφετέρου
προσπάθεια απομόνωσηςτης ΝέαςΔημοστηνκυβέρνησnθεωρούν
ήEειςαφήέμενα τρία χρόνιoθα δη
ξεις» κυρίως
Τουρκία: Εξέλιξη
τέσσερα
διαχειριστή
αβεβαιότη
βΚος ζήτησε
μήπωςστρωνεται δρόμος
τές θεωρούνότιταmalsθα
Κόμμα τηςαξMμερίδιο αγορόςomτςμεμονωμέ
ραγωγή- βέρνησης(Ν. Βούτσης)
ματικής αντιπολίτευσης Στρω
κέντρων, αλλά
εγάλων αλυσίδων
ενημέρωση,
δώρα), σε βαθμ
όμως έτσg

Τελευταία νέα από την εφημερίδα