Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέο «Γολγοθά» φέρνει η Mifid I για τις
ΑΕΠΕΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΟΕ ΑΦ,4806 Πέμπτη ΕΤΟΣ 20ο -TO
03.11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Motor Oil
Standard Chartered
Θ. Σκορδάς
Στις 16 Νοεμ
Στα $458 εκατ. τα κέρδη προ
Στα 210 εκατ. κυμαίνονται
βρίου τα μεγέθη
φόρων το γ' τρίμηνο
τα δάνεια της ΝΔ
εννεαμήνου
Η Motor Ci
νώνει στι
Ενδιάμεσες ο
Στοιχεία
Δείχνει ανάκαμψη
30.9.2016 θα
διαθέσιμο
της (Ενημέρωση
Οιxονομιxά
Στοιχεία Tour vιcuες λογ
Καταστάσεις) καθώς
ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ +0,44%, μετά
δρίασης της
τη λήξη τις
16 Νοεμβρ
Τετάρτη
2016 Επιπρόσθ
χεία &
.2016- 30.9.2016 θα δημο
τύπο την Πέμ
πτη 17 Νοεμβρίου 2016
ίδια ημέρα έχειπoογραμ
τις 17.30
Coca Cola HBC
Μικρή μείωση
Στις 14/11 τα μεγέθη εwεαμήνου
της Τράπεζας Κπρου
στα έσοδα
βλέπει» η BG
4 Νοεμβρίου 2016,
μετά τη λήξη τη
έληξε
τος για
μιά της
αποτελέσματα στις 30 Σ
2016 η
Ο ΜΗ ΧΑΝ
ΕΡΕΥ Ν Ω Ν
ΤράπEtι Κατρου. Η Τράπstα θα ανακοινωθούν, την ίδια
Κατρου ΚΥΠΡ -0,74%
μέρα μετά το τέλος της χρηματιHellenic Bottling
NO US TRIA
L RESE
Company
στηριακής συνάντησης,
Διοικητικό τη
Συμβούλιο θα απεδριάσει τη Χρηματιστήριο
Αξιών Κπρου
Δευτέρα, 14 Nσεμfoίου 2016,
Χρηματιστήριο Αθηνών.
Βελτίωση των προσδοκιών στις wτηρεσίες Μαι στην χατανα
ΜLKoTi στα έσοδα και
λοτική εμπιστοσύνη xαταγράφει η έρευ
τον ΙΟΒΕ
αύξηση
θα εμφανίσ
Uromedica
Καλύτερη εικόνα και στη βιομηχανία. Αντίθετα στο λιανwo
εμετόριο και στις nατασneενές σημειώνεται επιδείνωση του
τρίμηνο, όπως προβλέ
Παραίτηση της Αν. Πασαλάρη
Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έeθεσήτs οποία
Ο Δείκτης Οwaνομοιού αντή προaπτει ως αποτδιατηρεί τιμή-στόχο
από Το Δ.Σ
Κλίματος
λεσμα της σχετικής βελτίωχαμηλότερη από
ΙΟΒΕ βελτιώνεται τον σης των προσδοκιών στις
σύσταση
Η Euromedica ανακοινώνει στο ται επόμενη συνεδρίαση
Οκτώβριο σε σχέση με τον
Υπηρεσίες και την eατανα
Επενδυτικό οινό και στιςAgχές Διο ητικού Συμβουλίου Emπ- Σεπτέμβριο, κινούμενος σης
τική εμπιστοσύνη
πει ότι, η εισηημένη θα εμφ- ότι η
2. Αναστασία Πασαλάgη λέον, η εισηγμένη
ανακοίνωσε 93,8
(από 91,4) μονάδες,
οριακά στη Βιομηχανία
την 12η Οeτωβρίου 2016 υπέβα- ότι με πν από 14.10.2016 απόφνίσει έσοδα ύψους 1,74
πίδοση wηλότερη έναντι Αντίθετα
Διοιelητwoύ Συμβουμένα κατά 13%
λε της παραίτησή της ως εκτελε
ευρώ, μ
της αντίστοι
ρυσινής Εμπορ
στις Κατα
σικού μέλους
ιοικητικού λου, τα χαθή
Εσωτεg87,1 μονάδες Οπως αναφς σημειώνεται επιδείνωση
μβουλίου καθώς
Ελεγκτή αναλαμβάνει η
τοinηνο, Παράλληλα, προβ
έρει το ΙΟΒΕ, η εξέλιξη του κλίματος.
σύνολο των έως σήμερα αρμο- Hφω Boαδάκή σε αντ Νατάστα
οριακή οεύξηση
διοτήτων της, λόγω αποχώρησης ση της κ. Αλεξά
Μπομτε
578.2
κιβώτια.
Η αντικατάσταση της αναμένε