Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ1885
Πάτρα, σε περιμένουμε
Μήνυσn από
Μασάζ,
ως ορντέβρ...
τον πρόεδρο
του Ασύλου
Αθανασόπουλος. ΚούλουΤΡΑΥΜΑETΟΣΑΓONI
Δόνnσε Πάτρα-Αίγιο
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ
10ΑΝΠΑΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ
σε διαφορετικές και δελέοσr souς
Η Δ. ΕΛΛΑΔΑ
ταχυτητες
"κούς φορείς δύο πόλεων.
κατέγραψε
ιος δοκιμασμένο
on τις, ο κ. Μάρκου
n στην
στή στη Δ. Ελλάδα και ου.
πρόταση για
συνένωση των
ΣΥΡΙΖΑ.
Η ΑΧΑΙΑ
νοσοκομείων
ΠΙΚΡΑINEl
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
Το κουβάρι ΕΡΕΥΝΑ
εκλογών ΤΕΕ
βάλτο μποξύ μηχανι
ντρικό
ντα, ανακαιέματα μπακές εnoφές. Τι με
an των oργάνων
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «Π»
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
με το
Η ψήφος καθηγητών και δασκάλων
«ΕΦΥΓΕ»
Ο έρανος θα
ΠΡΟΩΡΑ
επ στρέψε
Ο Π. ΓΙΟΒΑΣ
στην Κοivωνia
n ΔΑΚΕ μt 620 ους
Πατρα και θα
Σελίδα 3. n ψήφος
των δασκάλων.
αντλhocι πόρους υπρ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΑ2
Ρωσικό άνοιγμα
therm
Service
σε ενεργεια
και όχι μόνο
γο πετρέλαιο θέρμανσης
γρήγορα, υπεύθυνα οικονομικά!
Τηλέφωνο παραγγελίας: 2610 521.322

Τελευταία νέα από την εφημερίδα