Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
L &ΕΚΟΥΤΣΟΛlΟΝΤΟΥΟ.Ε ο Έτος 59ο Αρ. φύλλου 16.889 ο Τιμή 0,60 €
Πέμπτη3 Νοεμβρίου 2016
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία Φ.Τζαβέλλα 11. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 o Τηλ Κέντρο 26510
25.677.33.791
Fac 26510 30.350 ο http://www.proinoslogos.gr ο email [email protected]
Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο χθεσινό συνέδριο της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ.
ΙΣΦΑΓΗΣEΣΥΝΤΑEΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
τον οποίο καταγγέwουνγα κοροiδο
«Μπούμερανγκ» για την Αλβανία
ΟΚινδυνεύουν ακόμη αι τα βοηθήματα αναπήρων!
η επιχείρηση-σκούπα στηΧιμάρα
πάλι οι συνταξotxοι πς τελευΕρωτήσεις στην ΕυρωπαiΚήEmροmriαπό Μαν Κεφαλογιάννη και Κ Χρυσόγονο
ταίες μέρες,
pέαποi με
Σκληρή ανακοίνωση από φορείς καιouλλόγους της ελληνικής Μειονόmας
νακολουθίες λόγων
θώατα .βλέπει όλαο Ελληνας ()Δήμαρχος της πόλης
τους συνεχίζονται. mlογβ
ζοντας κυβερνώντες
Απρόβλεπτες διαστάσεις
λαμβάνει η εrmpήρηση
Κράτος εναντίον
νωνικές συνέπειες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ
αυτή τη
φορά βρ
Ελλήνων στη Χμάρα, μέσω της
της κατεδάφισης
καταστημάτων τους.
ρα πυρά
αφού σύμφωνα
προοπτική της στην
ΕΕΥπουργό ό τους
μειώσεις φτάθέμα εκθέτει πλέον
αλβανικής πλευράς σε βάρος Ελλήνων
πιστολές που έστειλε δεν ήταν
Χιμαριωτών έφτασαν
Ευρωβουλή με ερωτήσεις
«Κόβουν» και επικουρικούς
θώς σχετικές ερωτήσεις κατέθεαπό τα Δημόσια Νοσοκομεία
γιάννης, αλλά
στημιακό Ιωαννίνων
οποίοι διαμαρός σε δήλω
στη λειτουργία
ΚΤΑΣΟΥΛΑΣ Δεν πρέπει αποτιμηθεί
νοσοκομείων
cιότητα κατά της Ελλάδας.
ολόκληρο τοεπίδομα πετρελαίουσε
η όσους το αγοράσουν ως τέλος του άτους
«Σtματαραστάτης η ΝΔ. στα εθνικά θέματα
τά τις 30 Σεπτεμβρί.
μπορούσε να gήσει
μιακό Νοσοκομείο
κή πρόκληση στη Χιμάρα
Μπορεί πς
βουλευτής της
τοfες μέρες οqouμε γεΕκθ
του ΔΗΠΕΘΕ
πρόκειται
Ηπείρου
προκληθοiν πρόσθετα προβλήμαΤα κοστούμια... αφηγούντα
βραδινές ώρες ο υδράρτέσσερις κλινικές καθώς
κάνει αστεία,
νομοθετική ρύθμιση
πέφτοντας ακόμη
40 χρόνια θεατρικής ιστορίας
από το μηδέν στις
ρανές περιοχές.
ειδικοτήτων ΚαρδιοχειBaoικό μέλημα οιπόν
στας Τασούλας, ο οποίος μάλιστα
τολογίας
χρόνια επαγγελματιλεί αναμrβολα αυτή
περίοδο το θέμα
θεάτρου στην Ηπειρο γιορτάζει φέτος
μανσης Ηδη τα τζάaα ακόμη
βράδια
βέρνηση ότι
γρίφος παραμέΟργανισμού Ηπειρωτικού
θεάτρου (ΟΗΘ.
ρέλαιο Μέχρι
αφιερώματος στις
τέσσερις δεκαετίες θεοΠΟPrΟΥΜΥΡΤΣΟΥ, άppoαν να ξοδεύουν το περυσινό
Ειpaβουλευτή ηςΝΔ. απόθεμα (αρκετοί εναν φροντίσει
τη σελίδα
συνέντευξη Τunou.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ
γεμίσουν δεξαμενές), με μέτρο
ΣΕΛΙΔΑ 3 όμως, αφού
ΑΠΟΨΕΙΣ
Λίλα και Ακόστα μπήκαν σε
ΕΠΙΣΗΑΜΑΝ ΣΕΙΣ
Ενα Κόμμα έντιμο
Να ξαναδούμε τα χωριά μας φουλ ρυθμούς προπόνησης
BAITEΛΗΝΕΣΣΗ
στα χρόνια του «Καλλικράτη»!
Ναι, πράγμ
τη συμμετοχή
Καθώς
φθrνόmpo, οι μέρες μικροεξαιρέσεις υπάρχουν μόνο). Ενα χαρακτηριomκό
θέλει μόνο να
είναι ένημο
αξιόπιστο. Όλα
άλλα χαρανός φορτώνεται
με βαριά σύννεφα,
αποχαιρετήσει βασιλεύοντας.
την εντιμότητα
δέντρα χaμόζουν, βοφονται
θαυμάσια πρασrνοάλλα έρχονται από μόνα τους.
Πράγματι, αν ανατρέξουμε στην ιστορία την λεγομένη μνημονοκανοκίτprνα χρώματα, ώσπου να τα πνάξειτο ανεμοβρόχι
μέτρηση με
μετά, θα δούμε πως άwοςhγότερο άλλος περισσότερο
χωριά μας
Πωγώνι, σ' όλη σχεδόν
άννης Πετράκης
οληάνθρωπα, ακολουθούν
Πήραν την φήφο μας με υποσχέοeς δελεαστικές
φύσης μοιραίες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα